Spasilac: Nije dovoljno da znate da se održavate u vodi

Posetioci bazena i drugih kupališta u velikom broju su neplivači, a čak polovina populacije mlađe od 30 godina ne zna da pliva ili je vrlo nesigurna u vodi. Kristina Miladinović, instruktorka u Udruženju spasilaca, kaže da ljudi nemaju razvijenu svest o razlici između plivanja i održavanja na vodi, ali da se najveći broj nesreća dešava na neuređenim kupalištima. Ljudi precenjuju svoje mogućnosti, problem može biti i visoka temperatura tela u odnosu na vodu, konzumiranje alkohola, obilni obroci, a strah samo pogoršava situciju.