Nova vest
close

Prepreke u prihvatanju rodno osetljivog jezika

Život

Prepreke u prihvatanju rodno osetljivog jezika

Pogledaj video

5.06.2024. 18:46

Podeli: 

Povezani video snimci

Info

Biz

Biz

"Ovde se nalazi najveće ležište litijuma"

Od 2010. godine do danas vrednost tone litijum karbonata skočila je oko sedam puta. Masovna proizvodnja električnih automobila koje pokreću litijumske baterije s jedne strane i manjak ležišta za eksploataciju s druge, u poslednjih nekoliko godina doveli s

Lokal

Kultura

Zdravlje

Automobili

Tehnopolis

BBC

Novo Sport Video Menu