"Važno je da određene kategorije stanovništva dobiju treću dozu"