Reciklirate li - Zograf / RamboU Japanu se reciklira 80-90% otpada, u zemljama EU 30-40% otpada. U Srbiji samo 6-8% ukupnog otpada, ubedljivo najmanje u regionu.

http://a.images.blip.tv/B92-ReciklirateLiZografRambo193-865.jpg