Rasprava o rebalansu odložena za sutraSkupština Srbije nastavila je raspravu o setu zakona koji treba da omoguće fiskalnu konsolidaciju, pomognu u smanjenju budžetskog deficita i javnog duga države, kao i da omoguće bolje uslove poslovanja. Rasprava o rebalansu budžeta odložena je za sutra u 11 sati.

http://a.images.blip.tv/B92-RaspravaORebalansuOdloenaZaSutra723-981.jpg

strana 1 od 1885 idi na stranu