Da li će uspeti "dinarizacija", mera NBS-aUzimanje kredita u evrima uskoro Ä

http://a.images.blip.tv/B92-DaLiEUspetiDinarizacijaMeraNBSa583-530.jpg