Nasilni prekid performansa od strane OBRAZA - integralna verGledate nemontiran snimak nasilnog upada OBRAZOVACA na performans umetnika Gabrijela Savića jula prošle godine.

http://a.images.blip.tv/B92-NasilniPrekidPerformansaOdStraneOBRAZOVACAIntegralaVerzi468-476.jpg