Mala skola akcionarstva 4 ep. - DividendaDobrodosli u „Malu skolu akcionarstva“. Akcija svakom vlansiku daje pravo da ucestvuje u radu kompanije, ali sa sobom nosi i pravo da ucestvuje u raspodeli dobiti koju preduzece ostvari – pravo na „dividendu“.

http://a.images.blip.tv/B92-MalaSkolaAkcionarstva4EpDividenda736-491.jpg

Međutim, da li su kompanije u obavezi da dele dividendu i kako se ona deli reći će nam Ivan Džaković, analitičar brokerske kuće Sinteza.

"U situaciji kada kompanija odnosno privredno društvo posluje profitabilno u smislu da nema nikakve gubitke iz prethodnih godina i da je ostvarilo u prethodnoj poslovnoj godini takođe profit ona tada može doneti odluku da isplati dividendu. Pri tom ispalata dividende nije obaveza kompanije, akcionar ima pravo ali ne znači da će uvek dobiti dividendu", objašnjava Džaković.

Ako je preduzeće ostvarilo profit, predlog o tome da se ta dobit kompanije podeli među akcionara u vidu dividende treba da da Upravni odbor kompanije. Ali konačnu odluku o tome da li će se dividenda deliti ili ne uvek daje Skupština akcionara, kao najviše telo u kome sede vlasnici kompanije.

"Praksa na zapadu je da se dividenda objavljuje u iznosu po jednoj akciji. To znači da svaki akcionar koji ima makar jednu akciju ima pravo na dividendu. Obim dividende u apsolutnom iznosu zavisi od ukupnog broja akcija što znači da procenutalno učešće u raspodeli dobiti jednako je procentualnom učešću u vlasničkoj strukturi odnosno u osnovnom kapitalu privrednog društva", kaže Džaković.

Domaće zakonodavstvo kaže da odluka o tome da li će dobit iz prethodne godine biti raspodeljena mora da se donese u prvih šest meseci naredne poslovne godine. Međutim, čak iako je preduzeće ostvarilo dobit, ona može ostati neraspoređena ili može da se investira u razvoj kompanije. Ako se ta dobit doda kapitalu firme, odnosno izvrši takozvana dokapitalizacija, akcionari mogu dobiti i nove akcije.

strana 1 od 9 idi na stranu