Mala skola akcionarstva - 1 ep. AkcijaDobrodosli u “Malu skolu akcionarstva”. Ako zelite da ucestvujete u trgovanju na berzi prvi pojam koji trebate da razumete je „akcija“. Akcija predstavlja vlasnicku hartiju od vrednosti. Vlasnik akcija poseduje deo kapitala privrednog drustva koje je organizovano kao akcionarsko drustvo.

http://a.images.blip.tv/B92-MalaSkolaAkcionarstva1EpAkcija482-512.jpg

U zaisnosti od toga kakva prava omogućuju svoim vlasnicima, akcije se dele na obične i prioritetne, odnosno preferencijalne akcije. Razliku između ovih tipova akcija objasniće nam analitičar brokerske kuće Sinteza Ivan Džaković:

Razlika između ovih dveju vrsta proizilazi iz obima prava koje one daju svom imaocu. Tako obične akcije daju pravo glasa, daju pravo na likvidacionu, stečajnu masu, daju pravo na dobitak. Sa druge strane preferencijalne ili prioritetne kao što im samo ima kaže daju preče pravo u odnosu na obične akcije i na likvidacionu i na stečajnu masu i na sam dobitak. Međutim velika mana preferencijalnih akcija jeste u tome što one najčešće ne daju pravo glasa za razliku od običnih koje to pravo daju”.

U današnje vreme akcija postoji samo u formi elektronskog zapisa. Institucija koja vodi evidenciju o svim akcijama preduzeća i čuva podatke o tome ko su vlasnici tih akcija naziva se Centralni registar hartija od vrednosti.

“Njegova uloga je kao uloga banke po pitanju vođena tekućeg računa. Dakle kao što možemo da vidimo kakvo je stanje tekućeg računa u jednoj banci, tako možemo da vidimo i na vlasničkom računu koji se vodi kod centralnog registra koliko hartija od vrednosti mi posedujemo, u kom broju, koji je to procenat od osnovnog kapital a privrednog društva i slično”.

Ako vam elektronska forma i dalje izgleda daleka od svog brokerskog posrednika možete dobiti papir koji dokazuje da ste vlasnik akcija - takozvani izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti. U slučaju da taj papir izgubte, poklonite ili uništite, vaša akcionarska prava ni na koji način neće biti ugrožena.

strana 1 od 9 idi na stranu