Vakcinacija Srba iz dijaspore na Beogradskom sajmu

Na Beogradskom sajmu ovog jutra vakcinišu se Srbi iz dijaspore. Ima li gužve, odakle su sve stigli i koje vakcine su im dostupne?