Treba dosta drva - vatra se loži tri dana i tri noći

Za mnoge od nas rudarski posao je najteži.