Srpski kao službeni na KIM - mrtvo slovo na papiru

Srpski i albanski su službeni jezici na Kosovu i Metohiji i sve institucije i javne ustanove imaju obavezu da sva dokumenta objavljuju na oba jezika u isto vreme.

Iako je usvojen pre 16 godina, ovaj Zakon od tada pa do danas je samo mrtvo slovo na papiru.