Nova šansa za legalizaciju: Šta su uslovi?

Jeste li i vi među onima koji žive ili rade u dva i po miliona kuća, zgrada i lokala podignutih bez građevinske dozvole?