Napravili deponije oko sela, pa sada strahuju da im vatra ne zahvati kuće i imanja