"Moj stan je moj dvorac"

"Moj stan je moj dvorac". Tako se ponekad kaže.