Krvi ima dovoljno ali samo za hitne silučajeve

Rezerve krvi svih krvnih grupa su drastično smanjene, ali ovih dana posebno su smanjene količine nulte krvne grupe, pozitivne i negativne.