Ima zamerki i na nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama

Paralelno sa uredbom o broju zaposlenih u javnom sektoru radi se i na nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službamaa. Deo sindikata koji su koji su učestvovali u pregovorima imaju ozbiljne zamerke na tekst.