Ima li opasnosti od poplava zbog čestih kiša?

Zbog velikih poplava koje su nas pogodile 2014 godine, svaka najava padavina izaziva strah kod građana. Hidrolog Dejan Vladiković govorio je o učestalim kišnim danima koji su pokrenuli strahove o mogućim poplavama.