Čović i Petronijević o situaciji na Kosovu i Metohiji