Brisel preporučio da se reč "Božić" ne upotrebljava

Da li je najnovija preporuka Brisela - udar na hrišćanske temelje kontinenta? Ili tek politička korektnost bez dubljih korena? "Ne slavi svako hrišćanske praznike" - takve rečenice mogu biti stresne, zato treba govoriti "praznično vreme", preporučuje se u dokumentu evropske komesarke za ravnopravnost Helene Dali, odnosno priručniku Evropske komisije. Poručuje se da reč "Božić" ne treba koristiti ni u jednom kontekstu.