Da li su ekskurzije poskupele?

Šta se dogodilo sa cenama? Jesu li ekskurzije poskupele ili su one uvek bile skupe?