Kažiprst: Ana Fritel

Između dva izdanja Bele knjige, Vlada je uspela da sprovede fiskalnu konsolidaciju i omogući dobre ekonomske parametre koji daju osnov za visoka očekivanja. Ipak, ima li ono što se očekuje da Vlada uradi pitanje je za gošću Kažiprsta Anu Firtel izvršnu direktorku Saveta stranih investitora . Sa njom razgovara Suzana Trninić.