Pranjani oživeli za samo tri godine

Selo Pranjani, na pola puta od Takova do Miloševe Dobrinje, postalo je najbolji dokaz kako se jedno planinsko zaboravljeno mesto vratilo u život, i to samo za tri godine.