"Čistimo 200 tona istorijskog opasnog otpada iz HINS-a"