Skoro polovina Srbije na internetu

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, internet priključak ima 47,5 posto domaćinstava, a samo 1,4 posto koristi modemsku konekciju.

Podeli

Sedmi put po redu Republički zavod za statistiku sproveo je straživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji, u domaćinstvima i preduzećima.

Što se domaćinstava tiče, istraživanje je pokazalo 47,5 posto njih ima pristup internetu, što je povećanje od 6,3 posto u odnosu na prošlu godinu, a zastupljenost internet priključka najveća je u Beogradu.

Internetu se najviše pristupa putem računara - 84,8 posto, a 37,2 posto internetu pristupa putem mobilnog telefona.

Preko televizora sa tom mogućnošću, internetu pristupa 0,8 posto domaćinstava.

Što se vrste konekcije tiče, modemska konekcija smanjena je za 6,4 posto i sada je zastupljena u 1,4 posto domaćinstava.

Najčešće se radi o DSL(ADSL) konekciji, koja je prisutna u 51 posto domaćinstava sa internet priključkom, a kablovski internet koristi 31 posto.

Širokopojasni pristup internetu sada ima 38 posto domaćinstava u Srbiji, a većinom je poseduju domaćinstva sa mesečnim prihodima iznad 600 evra (72,3 posto).

U Srbiji 83,9 posto domaćinstava poseduje mobilni telefon, što je rast u odnosu na prošlogodišnjih 82,5 posto.

Više od polovine domaćinstava, 55,2 posto, poseduje računar, a procenat je najviši u Beogradu - 66,2 posto, dok je u centralnoj Srbiji to 49,5 posto.

Laptop prema ovogodišnjim podacima poseduje znanto više domaćinstava nego prošle godine. Ove godine taj procenat iznosi 21,4 posto, dok je prema podacima iz 2011. godine laptop posedovalo 15,5 posto domaćinstava.

Kada se govori o posedovanju televizora, prema podacima ovog istraživanja ovaj uređaj poseduje 98,2 posto domaćinstava (0,7) posto manje nego prošle godine).

Analiza ispitanika prema polu pokazuje da je u poslednja tri meseca 56,9 posto muškaraca koristilo računar, a 53,1 posto osoba ženskog pola.

Preko 2,5 miliona lica koristi računar svakog ili skoro svakog dana, a preko 2,7 miliona lica koristilo je internet u poslednja tri meseca.

Svakog ili skoro svakog dana internetu pristupa preko 2,1 milion lica.

Nalog na društvenim mrežama (Facebooku i Twitteru) ima 92,1 posto internet populacije, starosti od 16 do 24 godine,, a ostale aktivnosti prikazane su na grafikonu.

Istraživanje je pokazalo i da 840.000 lica koristi elektronske servise javne uprave.

Preduzeća

Što se preduzeća tiče, 98,7 posto koristi računar u svom poslovanju, odnosno 0,6 posto više nego prošle godine.

U velikim preduzećima zastupljenost je 100 posto, kod srednjih taj procenat iznosi 99,8, a računari su zastupljeni u 98,3 posto malih preduzeća.

U centralnoj Srbiji zastupljenost računara u preduzećima je 99,9 posto, Vojvodini 95,8, a u Beogradu 99,4 posto.

18,5 posto preduzeća koristi Linux.

Internet priključak poseduje 97,7 posto preduzeća, a DSL konekcija je zastupljena sa 77,2 posto. Zanimljivo je da je modemska konekcija zastupljena sa 4,8 posto kod preduzeća, dok je u domaćinstvima svega 1,4 posto.

Svoj sajt ima 73,8 posto preduzeća, pokazuje ovo istraživanje. Prošle godine taj procenat je iznosio 67,6.

Elektronske servise javne uprave koristi 87,4 posto preduzeća.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.