Samizdat: Moja pravila igre

Western Union

Svi zapadnoslovenski narodi Lajpcig zovu Lipsk, ukazujući nam na taj način na poreklo njegovog imena. Na mestu grada u sedmom veku bilo je selo polapskih Slovena, ime se prvi put pominje 1015, a 150 godina kasnije biva proglašen gradom i tržnicom. Sajam, koji se već u Srednjem veku razvio u Lajpcigu, postaće jedan od najvećih u Evropi i sačuvati tradiciju do danas.

Već 1409. grad u kojem se spajaju reke Plajse, Elster i Parte dobio je Univerzitet, koji će tokom vekova privući mnoge poznate naučnike, među kojima je Lajbnic. U XVIII veku Lajpcig postaje važno kulturno središte – u njemu je tri decenije radio Johan Sebastijan Bah, posle njega i Johan Volfgang Gete (referenca u Faust-u), a 1813. se u njemu rodio Rihard Vagner.

Iste godine Lajpcig je ušao u sve istorijske atlase na planeti, kada se u njegovoj blizini odigrala “Bitka naroda” (16-19. oktobar), ključna pobeda Koalicije nad Napoleonom. Nemci su uskoro izborili slobodu, a ceo XIX vek predstavljaće doba opšteg napretka najveće evropske nacije. Lajpcig se našao u središtu tog napretka – izgradnja pruge do Drezdena (tadašnje prestonice Kneževine Saksonije) odredila je da postane važno železničko čvorište. Lajpcig danas ima najveću putničku železničku stanicu u Evropi, a železnica će odigrati bitnu ulogu i razvoju sporta u gradu.

Za vreme Carstva (1871-1918) Lajpcig je predstavljao samo srce Nemačke, smešten na sredini puta od Memela (danas Klajpeda, Litvanija) do Milhauzena (Miluz, Francuska). Grad je preuređen, a zgrade iz tog doba (nemački Gründerzeit) preživele su i rat i posleratnu komunističku “izgradnju”.

Posle surovog bombardovanja grad su osvojili Amerikanci, ali su ga ubrzo predali Crvenoj armiji. Usledile su četiri i po decenije teškoća u diktaturi, protiv kojih su stanovnici Lajpciga pokrenuli demonstracije svakog ponedeljka tiokom 1989. godine. Montagdemonstrationen su odlučujuće doprinele mirnom rušenju komunizma u Istočnoj Nemačkoj i reunifikaciji zemlje.

Lajpcig (495 hiljada stanovnika) je jedini grad sa bivšeg Istoka koji učestvuje u organizaciji prvenstva, a u njemu je 9. decembra 2005. održan i žreb. Među 14 bratskih gradova od 2003. nalazi se Travnik.


   Odštampaj   Pošalji

IZABERITE GRAD

Arena