Samizdat: Moja pravila igre

Western Union

Smešten na krajnjem severozapadu Rurske oblasti Dortmund je danas osmi grad po veličini u Nemačkoj, sa oko 590.000 stanovnika. Velikim preuređenjem u drugoj polovini XX veka nekadašnji rudarski i industrijski centar pretvoren je u zelenu oazu Vestfalije i primer za uspešnu ekološku transformaciju.

Prvi pomen u istoriji zabeležen je 880. godine (Throtmanni), a ime gotovo identično današnjem nosi od 1320. godine. Od kada ga je 1152. godine Barbarosa obnovio posle požara Dortmund je brzo napredovao. Trinaesti vek bio je posebno značajan, zbog pristupanja Hanzi i sticanja statusa slobodnog carskog grada.

Posle 573 godine Dortmund gubi taj status dolaskom Napoleona, ali oslobođenje Nemačke i Bečki kongres (1815) priključiće Vestfaliju Pruskoj kraljevini. Život u moćnoj državi doneo je ekonomski bum, a grad će u sledećih nekoliko decenija postati centar industrije, rudarstva, ali i pivarstva od 1845. godine).

Napredak je pratilo masovno doseljavanje seoskog stanovništva u grad, koji će na ulasku u prošli vek imati 140 hiljada stanovnika i biti najveći i najvažniji u Rurskoj oblasti. Baš kao i u ostalim gradovima tog regiona, veliki procenat doseljenika došao je iz istočnih oblasti Carstva, a među njima je bilo i oko pola miliona Poljaka (7% stanovnika Dortmunda govorilo poljski 1900. godine).

Drugi svetski rat doneo je katastrofu za Rursku oblast. Procenjuje se da su bombe Saveznika srušile 95% zgrada u centru Dortmunda i dve trećine kuća na periferiji. Grad je do 60-ih godina obnovljen i istovremeno postavljen na nove, zdravije osnove. Današnja ekonomija grada zasniva se na visokoj tehnologiji.

Iako rečica Rur protiče južno od grada, a kroz njega ide samo maleni Emšer, Dortmund danas predstavlja luku svetskih razmera i najveću kanalsku luku u Evropi. Do njega dolazi kanal Dortmund – Ems kojim je grad direktno povezan sa Severnim morem. Na severoistočnom obodu grada ukrštaju se najvažniji autoputevi nacionalnih razmera, a do drugih gradova gustonaseljene Rurske oblasti vodi put nastao još u srednjem veku.

Dortmund ima posebne odnose sa sedam bratskih gradova u raznim delovima sveta, a od 1982. godine jedan od njih je Novi Sad.


   Odštampaj   Pošalji

IZABERITE GRAD

Arena