Grupe
Grupa E
 1. Španija  1 1/0 73:56 2
 2. Grčka  1 1/0 77:64 2
 3. Slovenija  1 1/0 79:55 2
 4. Italija  1 1/0 70:57 2
 5. Rusija  1 1/0 101:78 2
 6. Srbija  1 1/0 86:78 2
 7. Nemačka  1 1/0 84:81 2
 8. Letonija  1 1/0 100:68 2
 9. Turska  1 0/1 56:73 1
 10. Hrvatska  1 0/1 78:101 1
 11. Mađarska  1 0/1 78:86 1
 12. Litvanija  1 0/1 64:77 1
 13. Ukrajina  1 0/1 55:79 1
 14. Francuska  1 0/1 81:84 1
 15. Finska  1 0/1 57:70 1
 16. Crna Gora  1 0/1 68:100 1


  Crna Gora Finska Francuska Grčka Hrvatska Italija Letonija Litvanija Mađarska Nemačka Rusija Slovenija Srbija Španija Turska Ukrajina
Crna Gora             68:100
10. 09. 11:30
                 
Finska           57:70
09. 09. 17:45
                   
Francuska                   81:84
09. 09. 14:15
           
Grčka               77:64
09. 09. 20:30
               
Hrvatska                     78:101
10. 09. 20:30
         
Italija   70:57
09. 09. 17:45
                           
Letonija 100:68
10. 09. 11:30
                             
Litvanija       64:77
09. 09. 20:30
                       
Mađarska                         78:86
10. 09. 14:15
     
Nemačka     84:81
09. 09. 14:15
                         
Rusija         101:78
10. 09. 20:30
                     
Slovenija                               79:55
09. 09. 11:30
Srbija                 86:78
10. 09. 14:15
             
Španija                             73:56
10. 09. 17:45
 
Turska                           56:73
10. 09. 17:45
   
Ukrajina                       55:79
09. 09. 11:30
       Grupa F
 1. Rusija  1 1/0 74:69 2
 2. Španija  1 1/0 84:72 2
 3. Slovenija  1 1/0 103:97 2
 4. Srbija  1 1/0 83:67 2
 5. Italija  1 0/1 67:83 1
 6. Letonija  1 0/1 97:103 1
 7. Nemačka  1 0/1 72:84 1
 8. Grčka  1 0/1 69:74 1


  Grčka Italija Letonija Nemačka Rusija Slovenija Srbija Španija
Grčka         69:74
13. 09. 17:45
     
Italija             67:83
13. 09. 20:30
 
Letonija           97:103
12. 09. 20:30
   
Nemačka               72:84
12. 09. 17:45
Rusija 74:69
13. 09. 17:45
             
Slovenija     103:97
12. 09. 20:30
         
Srbija   83:67
13. 09. 20:30
           
Španija       84:72
12. 09. 17:45
       Grupa G
 1. Srbija  1 1/0 87:79 2
 2. Slovenija  1 1/0 92:72 2
 3. Rusija  1 0/1 79:87 1
 4. Španija  1 0/1 72:92 1


  Rusija Slovenija Srbija Španija
Rusija     79:87
15. 09. 20:30
 
Slovenija       92:72
14. 09. 20:30
Srbija 87:79
15. 09. 20:30
     
Španija   72:92
14. 09. 20:30
   Grupa H
 1. Španija  1 1/0 93:85 2
 2. Rusija  1 0/1 85:93 1


  Rusija Španija
Rusija   85:93
17. 09. 16:00
Španija 93:85
17. 09. 16:00
 Grupa I
 1. Slovenija  1 1/0 93:85 2
 2. Srbija  1 0/1 85:93 1


  Slovenija Srbija
Slovenija   93:85
17. 09. 20:30
Srbija 85:93
17. 09. 20:30