Foto: Getty Images/ Lisa Maree Williams  / Stringer
Foto: Getty Images/ Lisa Maree Williams / Stringer

Evropa se zatvara: Evo gde Srbi mogu da putuju i pod kojim uslovima

Podeli

Sve više država zatvara svoje granice, te smo istražili gde još možemo da putujemo, ali i kakve nas mere čekaju na granicama.

Vlada Hrvatske donela je novu epidemiološku meru, kojom se ograničava prelazak granice. Prema toj odluci svi putnici, osim onih iz zelenih područja EU, treba da imaju negativni PCR test ne stariji od 48 sati ili će morati da se testiraju po ulasku u Hrvatsku.
Do dobijanja rezultata testa putnici će biti u izolaciji.

Grčka je zbog pandemije koronavirusa produžila zabranu ulaska državljanima trećih zemalja do 14. decembra, prenosi MIA. Kako se navodi, odluka grčke vlade da se državljanima trećih zemalja, osim država EU i Šengenske zone, zabrani ulazak u Grčku kako bi se smanjilo širenje zaraze koronavirusom, produžena je do 14. decembra.

Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Albaniju ili tranzitiraju. Nema posebnih uslova. Režim ulaska je isti za sva lica bez obzira na to iz koje zemlje se dolazi u Albaniju, navodi se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Što se Austrije tiče, ulazak nije dozvoljen osim licima koja imaju regulisan boravak, kao i u posebnim slučajevima. Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit. Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

Takođe naši državljani ne mogu putovati u Nemačku osim lica koja imaju boravišnu dozvolu ili nacionalnu D vizu SR Nemačke. Tranzit je moguć, ukoliko državljani Srbije imaju pravo ulaska u zemlju u koju putuju i poseduju dokaz o svrsi i krajnjoj destinaciji putovanja.

Tranzit mora biti obavljen najkraćim mogućim putem i bez nepotrebnog zadržavanja.

Foto: GettyImages / Quinn Rooney / Staff
Foto: GettyImages / Quinn Rooney / Staff

Državljani Srbije ne mogu ni u Mađarsku ukoliko je razlog putovanja turistički. Ulazak u Mađarsku u privatne svrhe je moguć samo na osnovu dobijene saglasnosti od mađarske policije. Državljani Srbije koji rade u pograničnoj zoni ulaze u Mađarsku bez ograničenja (posedovanja negativnog testa na kovid 19).

Granica sa Crnom Gorom je i dalje otvorena uz posedovanje jednog od testova. Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije navedeno je detaljno uputstvo o vrsti testova, a mi vas svakako savetujemo da pre puta proverite uslove sa Ambasadom. Obaveza posedovanja testa ne odnosi se na decu do navršene pete godine života.

Državljani Srbije mogu bez ograničenja sa teritorije Srbije da uđu u BiH ili da tranzitiraju. Ukoliko državljani Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

I u Bugarsku možemo bez negativnog PCR testa ako se dolazi iz Srbije ili država članica EU ili Šengenskog sporazuma.

Srbi zabrinuti da li će za praznike moći kućama: Krizni štab dao instrukcije

Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Egipat ili tranzitiraju. Od 1.septembra svim putnicima koji dolaze u Egipat potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

Ulazak u Italiju u turističke svrhe nije dozvoljen. Od 22. septembra odobrava se ulazak u Italiju samo u određenim slučajevima.

U skladu sa odlukom Vlade, od 12.oktobra državljani Srbije mogu da uđu u Severnu Makedoniju bez posedovanja negativnog PCR testa. Istovremeno, u saopštenju Vlade Severne Makedonije se apeluje da se putovanja svedu na minimum i isključivo za neodložne potrebe.

Negde uz test, negde bez

Foto: Deposithphotos / ParStud
Foto: Deposithphotos / ParStud

Državljani Srbije mogu ući u Rusku Federaciju isključivo direktnim letom na relaciji Beograd - Moskva preko avio-kompanija "Er Serbija" i "Aeroflot". Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

Ulazak u SAD moguć je sa svim tipovima američkih viza, bez posedovanja negativnog PCR testa i uz preporučenu 14-dnevnu samoizolaciju.

Lica koja su u prethodnih 14 dana boravila u državama EU koje nisu na listi manje rizičnih, u Slovačku mogu ući i bez poštovanja epidemioloških mera, ukoliko imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, urađen u laboratoriji koja se nalazi van teritorije Slovačke.

Državljani Srbije ili lica koja imaju boravak u Srbiji, ukoliko ne dolaze iz zemalja koje su na zelenoj listi, mogu ući u Sloveniju uz obavezni karantin od 10 dana ili posedovanje PCR test, ne stariji od 48 sati, urađen u jednoj od zemalja EU ili u Srbiji.

Šta će biti na granicama? "Sada moramo u karantin"

U Tursku je moguće bez negativnog PCR testa. Pri ulasku u zemlju postoji obavezni lekarski pregled i merenje temperature. Popunjava se formular sa ličnim podacima, kontaktom i adresom boravka. Ukoliko se na lekarskom pregledu pokažu simptomi, Direkcija za zdravstvo prevozi lice u najbližu zdravstvenu ustanovu u kojoj će se raditi test.

Srpski državljani ne mogu da uđu u Belgiju. Ulazak je dozvoljen samo licima koja imaju regulisan boravak u Belgiji i licima koja imaju suštinski razlog za putovanje, uz odgovarajući dokaz o razlogu putovanja. Tranzit je dozvoljen, uz obavezu popunjavanja Public Health Passenger Locator Form.

Državljani Srbije koji poseduju važeću radnu dozvolu, dozvolu boravka po ličnom osnovu ili dozvolu boravka za priključenje porodici mogu da uđu u Kinu ukoliko poseduju sertifikat za putovanje izdat od Ambasade Kine u Beogradu. Od 6.novembra 2020. da bi se dobio sertifikat za putovanje neophodno je Ambasadi dostaviti negativne rezultate dva testa, PCR i serološkog IgM, ne starije od 48 sati.

Državljani Srbije ne mogu da uđu i borave na teritoriju Poljske, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit preko teritorije Poljske je dozvoljen samo državljanima Srbije koji poseduju regulisan boravak u nekoj od zemalja EU a u cilju povratka u mesto svog prebivališta. Nije potreban test.

U egzotične zemlje, uglavnom možemo

Foto:Deposithphotos / wirojsid
Foto:Deposithphotos / wirojsid

Srpski državljani mogu da uđu na Bahame. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Deci ispod 10 godina nije potreban test.

Od 10. septembra neophodno je da strani državljani poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ukoliko žele na Maldive.

Državljani Srbije mogu, uz posedovanje odgovarajuće vize, bez posebnih ograničenja da uđu u Meksiko. Meksiko nije usvojio ograničenja ulaska stranaca u zemlju, ali se preduzimaju odgovarajuće mere ukoliko osobe ispoljavaju simptome na koronavirus.

Ukoliko državljani Srbije na teritoriju Moldavije ulaze ili tranzitiraju iz zemalja koje se nalaze u "crvenoj zoni", obavezan je karantin u trajanju od 14 dana. Tranzit kroz Moldaviju je moguć, uz prethodnu najavu od Ambasade.

Drugi talas pandemije zatvara granice: Na redu je Srbija?

Državljani Srbije mogu ulaziti u Tanzaniju. Ukoliko država polaska ili avio-kompanija kojom su doputovali traže negativan test kao uslov za putovanje, putnici su obavezni da pokažu rezultate testa prilikom ulaska u Tanzaniju. Svi putnici se detaljno proveravaju po dolasku, a, u slučaju potrebe, može se tražiti da se uradi brzi test.

Još jedna zemlja koja je otvorena za nas jeste Island. Putnici koji dolaze na Island mogu izabrati da li će da urade dva testa, prvi po dolasku i naredni za pet dana tokom kojih će biti u karantinu ili će bez testiranja biti u karantinu 14 dana po dolasku.

Kroz, ili u Sudan, moguće je bez testova. Putnici sa simptomima se upućuju u karantin. Državljani Srbije mogu da uđu u Togo. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana.

Takođe, srpski državljani mogu da uđu u San Marino ili tranzitiraju uz obavezu prethodne prijave Ministarstvu inostranih poslova San Marina.

Foto: Deposithphotos/ gladkov
Foto: Deposithphotos/ gladkov

Državljani Srbije mogu da uđu u Nigeriju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. U Norvešku je moguće samo ako posedujete regulisan boravak u zemlji ili norveško državljanstvo.

Srpski državljani mogu bez ograničenja da uđu ili tranzitiraju u Sultanat Oman bez posedovanja korona-testova. Oni nemaju listu zemalja sa zabranom za ulazak stranih državljana.

Državljani Srbije mogu do Palaua bez ograničenja. Neophodno je da prilikom ulaska popune formular o zdravstvenom stanju i da budu podvrgnuti zdravstvenom pregledu.

Moguće je ući u Liban. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od 96 sati, polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva lečenje kovida 19, kao i registracija

Vakcinacija za ulazak u avion? Čitaoci B92 se izjasnili: "Ni po cenu da nikad više ne putujem"

Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Pakistan, a na aerodromu se kontroliše temperatura. Ulazak u Brazil je takođe moguć vazdušnim putem.

Za ulazak u Panamu neohodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. I za tranzit se zahteva posedovanje negativnog PCR testa, uz zabranu napuštanja aerodroma.

Strani državljani mogu ući u Peru vazdušnim putem, a uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Peru.

Državljani Srbije mogu da uđu u Ruandu. Svi su u obavezi da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po ulasku u Ruandu, putnici se dodatno testiraju a rezultati PCR testa dobijaju se u roku od 24 sata. Do trenutka dobijanja rezultata testa, putnici se smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu i to o svom trošku.

Foto: Depositphotos / ifeelstock
Foto: Depositphotos / ifeelstock

Ulazak u Jermeniju dozvoljen je vazdušnim putem. Sva lica se podvrgavaju zdravstvenoj kontroli na aerodromu i upućuju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Lice se oslobađa obaveze samoizolacije, ukoliko poseduje negativan PCR test, ne straiji od 72 sata.

Srpski državljani takođe mogu da uđu u Kolumbiju. Nije potreban test, a pod istim uslovima dozvoljen je ulazak u Kostariku uz obavezu popunjavanja obrasca "Pase de Salud" 48 sati pre dolaska.

Uz važeću vizu moguće je ući i u DR Kongo ili tranzitirati. Neophodan je negativan PCR test za sva lica starija od 11 godina, ne stariji od sedam dana.

Odlučili da ne otvaraju granice za Srbe: Zbog korone produžena zabrana

Državljani Srbije mogu da uđu u Ukrajinu. Neophodna je polisa zdravstvenog osiguranja izdata od strane osiguravajuće kompanije registrovane u Ukrajini ili osiguravajuće kompanije koja ima predstavništvo ili ugovorne odnose sa osiguravajućom kompanijom – partnerom na teritoriji Ukrajine.

Polisa mora da pokriva troškove lečenja kovida 19 i da važi sve vreme boravka u Ukrajini. Lica koja imaju stalni boravak u Ukrajini su izuzeta od posedovanja polise zdravstvenog osiguranja.

Državljani Srbije mogu ući u Norvešku ako imaju regulisan boravak u zemlji ili norveško državljanstvo.U Norvešku mogu ući strani državljani, ako dolaze u posetu: supružnicima ili registrovanim partnerima, partnerima sa kojima imaju decu ili žive zajedno duže od dve godine, deci ili pastorcima mlađim od 21 godine; roditeljima i supružnicima roditelja (očuh/maćeha), emotivnom partneru sa kojim su u vezi najmanje devet meseci i sa kojim su se najmanje jednom fizički sreli.

Državljani Srbije mogu ući u Čile. Strani državljani koji nemaju stalni boravak u Čileu mogu ući u zemlju vazdušnim putem sa sletanjem isključivo na međunarodni aerodrom Arturo Merino Benitez u blizini Santjaga. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

Pre puta - provera

Foto: Depositphotos / Mircea Moira
Foto: Depositphotos / Mircea Moira

Državljani Srbije mogu da uđu u Fidži. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Takođe, obavezan je karantin od 14 dana.

Za Republiku Haiti je neophodan negativan test, ne stariji od 72 časa. Kopnena granica sa Dominikanskom Republikom je zatvorena.

Za Honduras su slični uslovi: Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili negativan brzi kovid test.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije navodi da se u Belorusiju može isključivo preko aerodroma "Minsk" uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

Mnogi će za praznike nazad u Srbiju: Kakve mere da očekuju na granici?

Uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, dozvoljen je ulazak i na teritoriju Kipra, a što se Kube tiče po dolasku na svim međunarodnim aerodromima, putnici se podvrgavaju PCR testu (cena testa 35 evra), nakon čega sledi obavezan karantin na adresi predviđenog boravka, do dobijanja rezultata testa (do 3

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Australiju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Isto pravilo važi i za Novi Zeland).

"Pre polaska na put, savetujemo vam da obavezno proverite sve uslove ulaska u državu u koju ste se uputili preko zvaničnih sajtova njihovih državnih organa ili diplomatsko-konzularnih predstavništava u Srbiji", navodi se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

Foto: Shutterstock/Sergii Figurnyi
Venecija severa na prvom mestu: Ovo su gradovi sa najviše turista po glavi stanovnika u Evropi
Foto: Denis Belitsky/Shutterstock
"Svetionik jadranskog šarma": Na listi najboljih destinacija sveta tri grada iz regiona
Foto: Alphonsine Sabine/Shutterstock
Evropska jela koje turisti izbegavaju: Prosto ih ne vole
Foto: Shutterstock/kizaru43
Milion noćenja u Beogradu od početka godine, u aprilu 40 odsto više stranih turista
Foto: Rina
Staro srpsko lečilište dobija modernu kliniku: Jedna od poznatijih banja postaje centar turizma
Foto: Shutterstock/Cara-Foto
Nije ni čudo što je ovo ostrvo okarakterisano kao najlepše VIDEO
Foto: Shutterstock/FXQuadro
Više od 200 plaža u Grčkoj dostupno je ljudima u invalidskim kolicima
Foto: Depositphotos, Volina, 1141952
Šta najviše nervira stanovnike evropskih zemalja, odgovor za naše komšije će vas nasmejati
Foto: Shutterstock/amenic181
Astronomska cena za tri kafe: Za ovu destinaciju vam je potreban dubok džep
Foto: RINA
Ovde je leto počelo uprkos kiši i oblacima: Avanturisti su već su spremili svoje čamce FOTO
Foto: Shutterstock/Pawel Kazmierczak
Grčki restoran iz pakla: Piće, predjelo i salata 800 evra, turisti zgranuti
Foto: Profimedia
Avio kompanija donela odluku: Pre ulaska u avion, svaki putnik mora da stane na vagu
Foto: Shutterstock/Tatiana Popova
Srbija kao turistička destinacija sve interesantnija državljanima ove evropske zemlje
Foto: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Nemačka pogranična policija vraća ljude sa granice: U ovim slučajevima nema presedana
Foto: Shutterstock/Suzana Luttermann
Novinarka "Gardijana" o Splitu i hrvatskim ostrvima: Jedan detalj je posebno naglasila FOTO
Foto: Promo
OC Jahorina dobitnik nagrade za najkreativnije obeležavanje Svetskog dana snega
strana 1 od 4601 idi na stranu