Gana

Gana, visok afrički standard

Ekonomski posmatrano, Gana je jedna od najuspešnijih zemalja u zapadnoj Africi. Pored toga, ona ima puno da ponudi turistima na malom prostoru. S obzirom da po afričkim standardima ima dobar transport, odlazak u Ganu može da bude uživanje.

Gana petak 9.04. 07:00 Komentara: 2

Zlatne obale Gane

Do sredine pedesetih godina prošloga veka Gana je bila poznatija pod nazivom Zlatna obala. Portugalci su još u 15. veku na zlatnim obalama Gane izgradili utvrđenje Elmina i započeli sa trgovinom zlatom, slonovačom i robovima.

Gana utorak 11.08. 07:00 Komentara: 7