Haiti

Haiti: Voodoo će preživjeti

Istraživači tvrde da svaka haićanska obitelj u svojim redovima ima bar jednu osobu koja drži do ‘tradicionalnih vjerovanja i običaja’

Haiti pre katastrofe

Zagrebački novinar, koji je prije katastrofalnog zemljotresa boravio na Haitiju, sabrao je svoja iskustva iz ove egzotične i tužne državice na Karibima