Turisti u Istri zgroženi FOTO
Aktuelno
Tanjug

Turisti u Istri zgroženi FOTO

Relativno visoke temperature mora još od aprila, dosta padavina i mnogo hranljivih soli podstakli su veće razmnožavanje prirodnog fitoplanktona, koji formira sluzave površine u moru.

16. juli

10:58

25

6 dana