Život

Četvrtak, 06.03.2014.

12:15

Srbija: Svaka druga porodica sa jednim detetom

U Republici Srbiji, prema rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011, ima ukupno 1.476.105 porodica s decom, koje čine 69,4% od ukupnog broja porodica (2.125.772).

Izvor: Izvor: Grupa za informisanje i diseminaciju Republièki zavod za statistiku Srbije

Default images

Najzastupljenije su porodice s jednim detetom (svaka druga porodica, odnosno 51,8% od ukupnog broja porodica s decom). Slede porodice s dvoje dece (40%), zatim porodice s troje (6,7%) i četvoro dece (1,1%), dok su porodice s petoro i više dece najmanje zastupljene (0,4%).
Prosečna porodica s decom u Republici Srbiji ima 1,6 dece.
Porodice s decom prema broju dece, po regionima, Popis 2011.
Među porodicama tipa bračni par s decom gotovo je izjednačeno učešće porodica s jednim detetom (44,4%) i s dvoje dece (46,3%). Učešće porodica s troje i više dece iznosi 9,3%.

Među porodicama tipa vanbračni par s decom gotovo svaka druga porodica ima jedno dete (48,8%), dvoje dece ima 34,9% porodica, a troje i više dece 16,3% porodica.

S druge strane, među jednoroditeljskim porodicama (majka/otac s decom) najviše je porodica s jednim detetom (preko 70%), slede porodice s dvoje dece sa učešćem od blizu jedne četvrtine, dok je učešće porodica s troje i više dece znatno manje nego među porodicama sa oba roditelja (ispod 4%).

Od ukupnog broja dece koja žive u porodici, tri četvrtine (74,4%) mlađe je od 25 godina.
Porodice s decom prema tipu porodice i broju dece, Popis 2011. (% )
Popis 2011. godine nije sproveden na teritoriji AP Kosovo i Metohija, dok je u opštinama Preševo i Bujanovac zabeležen smanjen obuhvat jedinica popisa usled bojkota većine pripadnika albanske nacionalne zajednice.

Porodica je zajednica koju čine bračni ili vanbračni par, ili roditelji (oba ili jedan) i njihova deca. Pri tome, detetom se smatra svako lice, bez obzira na starost i na bračni status, koje živi u domaćinstvu s jednim roditeljem ili sa oba roditelja i koje u tom domaćinstvu nema bračnog/vanbračnog partnera ili svoje dete.

Detaljniji podaci o porodicama s decom prema tipu porodice, broju i starosti dece, po opštinama i gradovima objavljeni su u knjizi 17 „Porodice s decom“ i mogu se naći u elektronskoj formi na internet stranicama: www.stat.gov.rs i www.popis2011.stat.rs.

Popis 2011. sproveden je u periodu od 1. do 15. oktobra 2011. godine, u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 24/11). Popis je finansijski podržan od Evropske unije, koja je participirala u ukupnim troškovima sa 60%.

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

106 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: