Kultura

Petak, 15.11.2013.

09:37

Okupacija stranih reči

Prvi okrugli sto Odbora za srpski jezik održan je u prostorijama Srpske književne zadruge. Dr Miloš Kovačević: "Danas je bitnije izneveriti standardni jezik nego ga koristiti".

Izvor: Izvor: Novosti/D. MATOVIÆ

Default images

Odbor za srpski jezik u četvrtak je u Srpskoj književnoj zadruzi organizovao okrugli sto na kome se govorilo o ulozi SKZ u negovanju kulture srpskog jezika. Odbor je nedavno formiran zbog značaja SKZ i njenog rada na očuvanju jezika, pišu Novosti.

- Odbor ima za cilj da se vrati negovanju književnog jezika, ali ne kao drvene gramatike i pravopisa, već da neguje lepotu književnog jezika kroz njegove različite stilove - rekao je otvarajući skup dr Miloš Kovačević. - Neki lingvisti aktuelno stanje nazivaju stanjem nemarnog funkcionalnog stila, u kome su bitniji žargoni od književnog jezika, anglicizmi od domaćih reči. U njemu je, izgleda, bitnije na svaki način izneveriti standardni jezik, nego se njime koristiti. Strane reči "okupirale" su srpski jezik.

O značaju knjiga koje je SKZ objavila u 120 godina postojanja, pre svega o tri lingvističke knjige "Oko našeg književnog jezika" Aleksandra Belića, "Srpski narod i njegov jezik" Pavla Ivića i najnovijoj "Lingvistika književnog teksta" Miloša Kovačevića, govorili su Jelica Stojanović, Rajna Dragićević, Radivoje Mikić, Ilijana Čutura, Aleksandar Milanović, Mihailo Šćepanović, Veljko Brborić, Miloš Kovačević i Mato Pižurica.

- Jezik je sistem unutar koga postoje podsistemi kojima vladamo - nastavio je Kovačević. - Sistemi novinarskog, administrativno-pravnog, književno-umetničkog ili naučnog stila... čine jezik u celini. Ako ne vladamo njegovim temeljima, zapravo ne vladamo jezikom. Današnje vreme govori o karikaturi jezičke kulture kod Srba. Danas je kod našeg naroda srpski jezik na vrednosnoj lestvici ispod bilo kog drugog, što nikad nije bilo. Zato je Odbor za srpski jezik neophodan.

Jelica Stojanović je podsetila prisutne da je knjiga Pavla Ivića izašla iz štampe 1971. godine u izdanju SKZ.

- U vremenu kada se pojavila, pokrenula je niz važnih pitanja, nagovestila kasnije probleme, dala odgovore na neka suštinska mesta u srpskom jeziku i njegovoj istoriji. Mnogo toga što je tada započeto, danas je u punom jeku, a podaci i razmišljanja koje srećemo kod Ivića svedočanstvo su sa koliko falsifikata se kreirala nova jezička stvarnost.

Rajna Dragićević je govorila o značaju Belićeve knjige "Oko našeg književnog jezika" u srpskoj lingvistici i kulturi:

- Pitanja u vezi sa prirodom jezika, odnosom između jezika i mišljenja, a zatim i razmišljanja o nastanku i razvoju književnog jezika, o Srbima i Hrvatima iz ugla književnog jezika, predstavljaju dragocene savremene priloge srbistici.

Šćepanović je u svom govoru pošao od Vukovih stanovišta "da svaki pisac mora voditi računa o čistoti sa jedne i lepoti jezika sa druge strane":

- To podrazumeva da pisac mora da poznaje gramatičku strukturu srpskog jezika i pravopis. Na te temeljne pravce se oslanjaju Toma Maretić, kasnije i Aleksandar Belić i Pavle Ivić. Posle toga nastaje zatišje, a onda se prošle godine pojavila knjiga Miloša Kovačevića "Lingvostilistika književnog teksta", koja je premostila put od normativne stilistike do lingvostilistike teksta.

Izlaganja sa ovog skupa biće objavljena u zborniku radova.

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 7

Pogledaj komentare

7 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: