Ponedeljak, 19.09.2016.

19:06

Protest B92, Prva, RTS i Hepi zbog servisa "Antena plus"

Televizije B92, Prva, RTS i Hepi negoduju zbog odluke države da osnuje digitalni terestički servis „Antena plus“ ističući da on funkcioniše protiv zakona.

Izvor: B92

Protest B92, Prva, RTS i Hepi zbog servisa
Foto: Thinkstock

Nacionalni emiteri TV B92, Prva TV, Radio-televizija Srbije i televizija Hepi uložili su prigovor i oštar protest Regulatornom telu za elektronske medije zbog uvođenja novog digitalnog TV servisa, bez prethodno raspisanog konkursa.

Novi terestrijalni digitalni emiter "Antena plus", inače pokrenut kao zajednički projekat Javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze i preduzeća Telekom Srbija, bez izdatih dozvola počeo je da emituje 26 televizijskih kanala, što je suprotno članu 92 važećeg Zakona o elektronskim medijima.

„Zakon kao dodatne uslove propisuje i da je Regulatorno telo za elektronske medije imalo da utvrdi bliža pravila kojima se utvrđuju uslovi i kriterijumi za izdavanje dozvola, naročito uzimajući u obzir ponudu koja bi zadovoljila potrebe građana za raznovrsnim medijskim sadržajima, i da oglasom raspiše javni konkurs, te na istom izda dozvole, što sve nije urađeno“, ističe se u saopštenju.

Osim očiglednog kršenja zakona, novi emiter ugrožava i ulogu nacionalnih emitera koji imaju velike finansijske obaveze prema državi za emitovanja svojih programa.

„Uvođenjem servisa koji podrazumeva 26 digitalnih televizijskih kanala koji se terestrički emituju bez dozvole, urušava se kompletan sistem javnog informisanja u oblasti elektronskih medija, tako što se odluka o tome ko će emitovati program korišćenjem radio-frekvencijskog spektra, kao javnog dobra, izmešta iz nadležnosti nezavisnog regulatornog tela osnovanog zakonom kao funkcionalno i finansijski nezavisnog od državnih organa i organizacija, pružalaca medijskih usluga i operatora, članove čijeg Saveta je izabrala Narodna skupština i koje Narodnoj skupštini i odgovara, te poverava privrednom društvu koje je upravo suprotno, funkcionalno i finansijski zavisno, budući da je nastalo kao rezultat njihovog zajedničkog ulaganja, od dva operatora mreža za distribuciju medijskih sadržaja, pri čemu je jedan od tih operatora i javno preduzeće“, dodaje se u saopštenju.

TV B92 i drugi nacionalni emiteri podržavaju uvođenje novih servisa u oblasti elektronskih komunikacija, odnosno distribucije medijskih sadržaja, ali isključivo u skladu s važećim propisima.

„Deo kanala obuhvaćenih servisom ’Antena plus’ nema nikakvu dozvolu za emitovanje programa u Srbiji, dok pojedini tu dozvolu imaju, ali samo za kablovsko emitovanje, za koju se plaća niža naknada, čime se kao rezultat ovakvog modela emitovanja, ne samo narušava konkurencija, već se i regulatoru uskraćuje naknada koja bi, da je sve sprovedeno u skladu sa zakonom, bila plaćena“, navodi se u saopštenju.

Zbog svega iznetog četiri nacionalna emitera očekuju od Regulatornog tela za elektronske medije da bez odlaganja spreči dalje pružanje usluge televizijskog emitovanja putem zemaljskog digitalnog prenosa bez odgovarajućih dozvola izdatih na osnovu javnog konkursa.

„Naime, sloboda prijema i reemitovanja, ne podrazumeva sama po sebi i obavezu Republike Srbije da strane programe reemituje korišćenjem radio-frekvencijskog spektra, kao ograničenog prirodnog resursa, mimo uslova propisanih za korišćenje tog spektra nacionalnim propisima, odnosno bez dozvole izdate na javnom konkursu koji bi raspisao REM“, ističe se u saopštenju.

Svako drugo rešenje, osim što bi bilo u suprotnosti s važećim propisima, nesumnjivo ugrožava i ulogu javnih medijskih servisa i interese komercijalnih kanala sa nacionalnim i regionalnim frekvencijama koji imaju velike finansijske obaveze prema JP Emisiona tehnika za pristup multipleksu i uslugu emitovanja svojih programa digitalnim signalom, a komercijalni kanali i prema REM-u, na ime naknade za dobijeno pravo na pružanje medijske usluge, dodaju oni.

"RTS i nacionalni komercijalni emiteri podržavaju uvođenje novih servisa i usluga u oblasti elektronskih komunikacija, odnosno distribucije medijskih sadržaja, ali na način koji ne remeti ulogu javnih medijskih servisa u Republici Srbiji i interese nacionalnih, regionalnih i lokalnih televizija, i samo ako je uvođenje novih servisa i usluga u oblasti elektronskih komunikacija, odnosno distribucije medijskih sadržaja u skladu sa važećim propisima. Sa iznetog, od Vas kao Regulatornog tela za elektronske medije u čiji delokrug, u skladu sa Zakonom, spada da kontroliše rad pružalaca medijskih usluga i starate se o doslednoj primeni odredaba Zakona o elektronskim medijima, zahtevamo i očekujemo da bez odlaganja sprečite dalje pružanje usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa bez odgovarajućih dozvola izdatih na osnovu javnog konkursa“, zaključuju televizije.

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

17 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: