Srbija

Utorak, 18.08.2020.

11:53

Novi set mera NBS: Lakši pristup kreditima, olakšani uslovi otplate

Narodna banka Srbije donela nove mere koje treba da omoguće stanovništvu lakši pristup stambenim kreditima, kao i olakšavanje uslova utplate stambenih kredita.

Izvor: B92

Novi set mera NBS: Lakši pristup kreditima, olakšani uslovi otplate
Foto: Depositphotos, Piter2121

Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je Odluku o privremenim merama za banke radi olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima kojom su za građane stvoreni uslovi za olakšan pristup finansijskim sredstvima.

Propisana su tri seta mera privremenog karaktera koje treba da omoguće lakši pristup stanovništva stambenim kreditima, a time daju i podršku privredi, konkretnije građevinskoj industriji, kroz brži obrt sredstava, zatim mogućnost produžetka roka otplate stambenih kredita na maksimalno pet godina i privremeno olakšavanje procedure za pristup stanovništva kratkoročnim dinarskim kreditima do određenog iznosa.

Prva mera odnosi se na odobravanje novih stambenih kredita iz novogradnje stanovništvu. Omogućavanjem lakšeg pristupa stanovništva stambenim kreditima podržava se i građevinska industrija kao zamajac privredne aktivnosti, kroz brži obrt finansijskih sredstava i održavanje rasta u toj privrednoj grani, navodi se u saopštenju NBS.

Predmet stambenog kreditiranja kroz novousvojeni preferencijalni tretman, pored u celosti izgrađenih stanova, mogu biti i:

- stambene nepokretnosti - objekti u izgradnji, bez obzira na stepen završenosti, ako je reč o projektnom finansiranju banke, kod kojih je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili su u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica

- odnosno objekti u izgradnji, sa minimum 60% stepenom završenosti ako je reč o projektnom finansiranju druge banke ili o projektu investitora pravnog lica.

Umesto do sada uobičajenog minimalnog stepena izgrađenosti objekta od 80%, čiju je kupovinu bilo moguće finansirati stambenim kreditima banaka, navedenom merom dati su podsticaji bankama za odobravanje stambenih kredita ne čekajući završetak stambenog objekta u izgradnji u celosti ili u najvećoj meri.

Pri tome, kako navodi NBS, "jasno su definisani kriterijumi koje i samo finansiranje, odnosno investitor i objekat u izgradnji moraju ispuniti radi primene ovog tretmana".

Кako bi se obezbedila sredstva za ove namene, predviđeno je da banke mogu da deo sredstava u formi kapitala, odnosno određene zaštitne slojeve kapitala koje inače izdvajaju, koristiti za finansiranje ovog oblika kreditiranja.

Ovom odlukom se dodatno podržavaju i prethodni programi u vezi sa kupovinom prvog stana, tako što se i za novoodobrene kredite iz ove kategorije omogućava preferencijalni tretman.

Druga mera je usmerena na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita građanima, naročito onima koji će se potencijalno suočiti sa smanjenim ili neizvesnim primanjima u narednom periodu, kao i prema građanima koji svoje obaveze žele da izmire u dužem roku od inicijalno planiranog.

Bankama se omogućava da u toku ove i naredne godine dužnicima koji su se zadužili pre stupanja na snagu odluke ponude olakšice kroz produžavanje roka otplate stambenih kredita za najduže pet godina, bez promene, odnosno pogoršanja statusa u pogledu procene urednosti dužnika u otplati tih kredita.

Takođe, uvedeno je regulatorno rešenje koje banci daje mogućnost da fizičkom licu koje ne prima zaradu odnosno penziju preko računa u toj banci odobri kredit u iznosu do 90.000 dinara sa rokom dospeća do dve godine, tako da kao relevantan dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca prihvati potpisanu izjavu tog dužnika o tim činjenicama, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Banke će usvojeni set mera moći da primenjuju do kraja 2021. godine.

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 2

Pogledaj komentare

2 Komentari

Možda vas zanima

Svet

Rusija i Turska sve bliže dogovoru

Ruska državna kompanija "Rosatom" je napredovala u pokušaju izgradnje druge turske nuklearne elektrane, što je najnoviji znak jačanja energetskih veza Ankare sa Moskvom.

17:48

18.7.2024.

1 d

Podeli: