Subotica - Ekonomija - B92 Lokal

Evo šta predviđa Plan generalne regulacije IV za zonu banjskog turizma Palić

Sekretarijat za građevinarstvo Subotice izložilo je na javni uvid Plan generalne regulacije IV za zonu banjskog turizma Palić i delove zona Novi grad i Aleksandrovo do 6. septembra.

Izvor: eKapija Subotica
Podeli
Ilustracija: Depositphotos/pressmaster
Ilustracija: Depositphotos/pressmaster

Obrađivač plana je JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica.

Planski osnov za izradu plana je Generalni urabistički plan Subotica - Palić do 2030. godine i Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Subotica - državna granica Kelebija, jer se deo trase železničke pruge nalazi unutar granica obuhvata plana.

PGR-om IV obuhvaćen je jugoistočni deo građevinskoh područja Subotice koji obuhvata širi obalni pojas oko Palićkog i Krvavog jezera i vodenu površinu ova dva jezera. Planom generalne reglacije ukupno je obuhvaćen prostor od 1.692 ha, dok je bez vodenih površina jezera (693,40 ha) površina obuhvata 668,60 ha, prenosi Ekapija.

Prema preovlađujućim namenama, prostor unutar granice plana podeljen je na postojeće i planirane ulice, železnicu, javne funkcije i službe, komunalne zone i objekte, javno zelenilo, specijalne namene, obalni pojas i vodene površine. U ostale nemene ubrajaju se porodično stanovanje malih i srednjih gustina kao i radne i poslovne zone sa banjskim turzmom i poslovno komercijalnim sadržajima.

Prostor u obuhvatu Plana generane regulacije može se podeliti na četiri dela: prvi deo je prostor oko IV sektora Paličćkog i oko Krvavog jezera koji je najvećim delom namenjen za banjski turizam. Drugu celinu predstavlja deo oko I, II i III sektora Palićkog jezera koji je zbog zaštite prirode većim delom u zoni zaštitnog zelenila i posebnih javnih objekata, treći deo je potez uz Senćanski put koji predstavlja ulazno izlazni pravac iz grada ka autoputu, dok je četvrti deo potez uz Horgoški put.

Kako se navodi u dokumentu, kad su u pitanju postojeće i planirane ulice, predviđena je korekcija regulacionih širina postojećih ulica i formiranje novih ulica na mestima gde je pristup parcelama na ostalom zemljištu otežan ili nemoguć.

Posmatrajući javne funkcije i službe obuhvaćene Planom, navodi se da se postojeći kompleks socijalne zaštite koji predstavlja Prihvatni centar za migrante zadržava kao takav i u tim granicama. Za eventualnu dogradnju ili izgradnju novih objekata u kompleksu obavezna je izrada Urbanističkog projekta.

Kompleks postojenja za prečišćavanje otpadnih voda zadržava se uz moguće dogradnje uz obaveznu izradu Urbanističkog projekta. Planirano je da kompleksa Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ima uupnu površinu od oko 24,59 ha.

Postojeći kompleks specijalne namene (zatvorska ekonomija Okružnog zatvora) u skladu sa smernicama iz GUP-a planiran je za zadržavanje i delimično proširenje na ovoj lokaciji.

Posebna pažnja u planu posvećena je definisanju obalnog pojasa Palićkog jezera. Planom su predložena proširenja u skladu sa uslovima nadležne ustanove zaštite prirode. Potrebno je, kako se navodi u dokumentu, modelovanje erodiranih delova obale, kao i formiranje biciklističke i pešačke staze i odmorišta.

Planom generalne regulacije definisane su približne lokacije i uslovi za izgradnju molova uz delove obale Palićkog jezera. Namena molova je privez čamaca, kupanje, pecanje o ostale aktivnosti koje podrazumevaju kontakt posetilaca, turista i upravljača prirodnim dobrom. Predviđeno je da molovi budu tipski, montažno - demontažni. Maksimalna dužina molova prema unutrašnjosti jezera je 10 m. Na molove je moguće postaviti pričvršćene mobilijare samo za vreme trajanja turističke sezone i samo ako su registrovane turističko ugostiteljske aktivnosti. Takođe, planom je predviđeno proširenje obalnog pojasa.

Posmatrajući zonu stanovanja obuhvaćenu PGR-om, planirano je porodično stanovanje malih gustina. Unutar zone stanovanja izdvaja se zona porodičnog stanova malih gustina koja se nalazi u zaštitnoj zoni Specijalnog rezervata prirode Ludaško jezero, za koju će biti propisana posebna pravila građenja. Najveća dozvoljena spratnost objekta je P+1+Pk, s tim da je dozvoljena izgradnja podrumske etaže. Nije dozvoljena izgradnja mini farmi i klanica, skladišta i stovarišta, proizvodnih objekata.

Utvrđena su i pravila građena u zoni banjskog turizma, vodeći računa o osebnim uslovima za zaštitu prirode. U navedenoj zoni dozvoljena je izgradnja turističko ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, poslovno - stambenih objekata, kao i objekata namenjenih sportu i rekreaciji. Predviđena najveća dozvoljena spratnost objekta je P+2+Ps/Pk.

Takođe, planom je predviđeno proširenje nekih priključnih deonica na ulazu u petlju Subotica Sever. Predmetnim planom kod orijentacione stacionaže km 2+648 na Senćanskom putu planirana je T raskrsnica državnog puta i gradske saobraćanice I reda. Planirana je i izgradnja servisne saobraćajnice sa izgradnjom potrebnih priključaka. Na prostoru obuhvaćenom granicom plana, predviđena je izgradnja trotoara, biciklističkih staza, autobuskih stajališta i parkinga putničkih vozila na mestima gde se za to ukaže potreba.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.