Novi Sad - Ekonomija - B92 Lokal

Prvi korak ka početku rekonstrukcije kompleksa MUP u Novom Sadu

Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet kompleksa MUP na uglu Bulevara kralja Petra I i Ulice braće Jovandić) na javnom uvidu je do 28. januara 2022. godine na sajtu Grada, u prostorijama JP Urbanizam, kao i u Mesnoj zajednici Žitni trg.

Izvor: eKapija Novi Sad
Podeli
Foto: Shutterstock/Irma eyewink
Foto: Shutterstock/Irma eyewink

Kompleks Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu zauzima površinu od oko 0,80 ha, a u okviru njega planirana je rekonstrukcija postojećih objekata orijentisanih ka uglu Bulevara kralja Petra I i Ulice braće Jovandić i rušenje postojećih pomoćnih objekta u cilju proširenja prostornih kapaciteta prema zahtevu korisnika izgradnjom novog objekta spratnosti do P+4(pov.5) i P+Pk, prenosi Ekapija.

Postojeći objekat moguće je rekonstruisati i prilagoditi kretanju osoba sa posebnim potrebama i potrebama korisnika. Parkiranje je moguće rešiti i u suterenskoj/podrumskoj etaži planiranog objekta u okviru planirane zone izgradnje. U suterenskoj/podrumskoj etaži je moguće planirati i sadržaje u funkciji osnovne namene. Drvored u Ulici braće Jovandić, kao i zelenilo u okviru kompleksa potrebno je sačuvati i zaštititi od mogućih građevinskih radova.

Unutrašnjost kompleksa će se ozeleniti u skladu sa prostornom organizacijom postojećih i planiranih sadržaja kompleksa. Parking-prostori biće pokriveni krošnjama visoke lišćarske vegetacije, a manje zelene površine u unutrašnjosti kompleksa dopuniće se dekorativnom vegetacijom.

U okviru saobraćajnih površina unutar kompleksa planirani su: parkinzi, trotoari, manipulativne površine i interna stanica za snabdevanje gorivom. U okviru ovih površina nalazi se postojeće zelenilo koje je potrebno u najvećom meri zadržati.

U okviru planiranih objekata moguća je izgradnja garažnih parking-mesta, a u skladu sa potrebama i dimenzijama vozila koja će ih koristiti. Zadržavaju se kolski prilazi kompleksu, odnosno jedan iz Ulice Braće Jovandić i jedan sa Bulevara kralja Petra I, a po potrebi je moguća i izgradnja novih. Pešački prilazi se takođe zadržavaju, a po potrebi je moguća izgradnja novih.

U zapadnom delu kompleksa se planira izgradnja nove transformatorske stanice 20/0,4 kV.

Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet kompleksa MUP na uglu Bulevara kralja Petra I i Ulice braće Jovandić) na javnom uvidu je do 28. januara 2022. godine na sajtu Grada, u prostorijama JP Urbanizam, kao i u Mesnoj zajednici Žitni trg.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.