REX-ov "Pogled unazad" od 23. septembra

Jedan od prepoznatljivih oblika produkcije Rex-a se zasnivao na pozivima umetnicima i drugim stvaraocima da odgovaraju na različite zadate teme. Dvadesetogodišnjica postojanja i rada centra biće obeležena i jednim takvim projektom, izložbom POGLED UNAZAD.

Izvor: B92 Beograd
Podeli

Otvaranje izložbe POGLED UNAZAD
Utorak, 23. septembar, 19h
Kulturni centar REX, Jevrejska 16
Koncept i koordinacija izložbe: Nebojša Milikić
Selekcija autorki i autora: Nebojša Milikić i Dušica Parezanović
Organizacija: Tadej Kurepa
Izložba će biti otvorena za posetioce svakog radnog dana od 12-20h, zaključno sa 6. oktobrom 2014. godine

Darinka Pop Mitić, Vahida Ramujkić, Dragan Stojmenović, Ana Džokić i Mark Neelen (STEALTH), autorke i autori koji su u različitim prilikama i na različite načine sarađivali sa Rexom, pozvani su da urade radove na temu POGLEDa UNAZAD na Rexovu istoriju, organizaciju, produkciju i karakterističnu ulogu na sceni i u društvu u kom je nastao i deluje. Kao i svako predstavljanje istorijskih procesa, činjenica, narativa, i ovo će se odvijati putem interakcije subjektivnih i objektivnih doživljaja, razumevanja i pamćenja. U nadi da će nam izložba pomoći da bolje razumemo iskustva i prošlost, a time i moguću budućnost samog Kulturnog centra Rex, kao i svih nas/vas koji su u njega rado dolazili i u njemu radili ili sarađivali, pozivamo vas na otvaranje izložbe i razgovore sa umetnicima koji će biti i svojevrsna vođenja kroz teme njihovih radova i cele izložbe.

Mural Darinke Pop Mitić sastoji se od prikaza nekih ključnih društvenih i političkih dešavanja iz devedesetih godina prošlog veka, koja su u velikoj meri uticala na stvaranje i artikulisanje potrebe za kulturnom produkcijom drugačijih aspiracija i perspektiva od onih koje su tada bile hegemone ili dominantne. Crteži su poslagani kao slojevi ispod slike zgrade Rexa, obrazujući “tlo” na kome on i počiva. Priča o tome kako je izgledao politički i društveni milje koji je stvarao jednu novu kulturnu politiku i njen kulturni centar je i priča uz koju je autorka i stasavala. Prema njenim rečima, izložbe i diskusije o savremenoj umetnosti devedesetih su neka vrsta uvertire za mural.

Predstavljanje rada i razgovor sa umetnicom održaće se u petak 26. septembra u 14h.

Darinka Pop Mitić (1975) je vizuelna umetnica iz Beograda. Kao autorka je u više navrata sarađivala na različitim projektima Kulturnog centra Rex, doživljavajući ga najčešće kao mesto gde se moglo čuti suprotno mišljenje i gde se moglo otvoreno i kritički diskutovati.

Rad Vahide Ramujkić predstavlja pokušaj kolaborativne vizuelizacije geneze i analize Rexovog postanka i razvitka kroz mnogobrojne projekte, inicijative, događaje, ideje, nastale ili realizovane u Rexu u proteklih 20 godina. Na osnovu sakupljene faktografije i razgovora sa neposrednim inicijatorima, nosiocima ili učesnicima ovih projekata, događaja i inicijativa posetioci će moći da se upoznaju sa opsegom tematika i aktivnosti iniciranih i rađenih u Rexu, kao plodnom tlu za kreiranje jedne kompleksne, kreativne i raznovrsne scene. Otvarajući mogućnost retrospektivne evaluacije, ova istorijska šema biće predstavljena u otvorenoj formi, podložnoj za dalja dopisivanja i dodavanja novih podataka koji će se prikupljati i putem specifičnih razgovora koji će se voditi tokom trajanja izložbe.

Predstavljanje rada i razgovor sa umetnicom održaće se u četvrtak 2. oktobra u 14h a svi nekadašnji saradnici i saradnice Rexa pozvani su da tokom trajanja izložbe kontaktiraju umetnicu radi daljeg prikupljanja i predstavljanja podataka (e-mail: vahida@irational.org).

Vahida Ramujkić (1973) je vizuelna umetnica koja je u poslednjoj deceniji živela i radila u Barseloni a u poslednjih sedam godina održava biblioteku i radionice “Istorije u raspravi” u zemljama bivše Jugoslavije. Kao autorka je sarađivala sa Rexom u nekoliko navrata i na više projekata (Kaluđerica od A do Š, Mikrokulture), učestvovala je na Rexovim radionicama devedesetih godina a trenutno sarađuje na realizaciji seminara Kratka istorija Kosova.

Rad (u pripremi) Dragana Stojmenovića čini izbor i istraživanje potencijala izmeštanja i rekontekstualizacije video rada Šum Zorana Todorovića, sa idejom stvaranja osnova za novo čitanje tog rada u novom kontekstu - autor predlaže da se taj rad izloži u holu Doma Narodne skupštine Republike Srbije. Izvesna dokumentarnost osnovnog koncepta, minimalno režirano zastupanje aktera u autorskom pristupu zabeleženom u prostorima pod nadzorom države, u ovom slučaju i novom kontekstu, pokušava da ispita mogućnost i ostvari interakciju autora, aktera i sistema moći kojem se oni obraćaju. Neposredna interakcija politički angažovane umetnosti i predstavnika naroda kao simbola realne političke moći realizuje se kao spoj strategije rekontekstualizacije i uvođenja umetnosti novih medija na neočekivanom i nekonvencionalnom mestu - prostoru političke moći, sa nadom u pozitivan ishod za samu recepciju i razumevanje savremene kulture i umetnosti od strane narodnih poslanika.

Ovakva koncepcija evocira i projekte Kulturnog centra Rex koji su se bavili pitanjima dostupnosti i decentralizacije savremene umetnosti.

Rad je u pripremi, obaveštenje o datumu realizacije i diskusije biće naknadno poslato.

Dragan Stojmenović (1974.) je etnolog i antropolog, radi kao bibliotekar Zavičajnog odeljenja Narodne bibioteke Bor. Učestvovao je kao ko-organizator i autor u nizu projekata Rexa i drugih saradničkih organizacija i institucija: Slike tranzicije; Javna tajna; Misli o drugima misli o sebi; Mapiranje interkulturnog dijaloga u Republici Srbiji; U, IZ, KA, ZA - Trajni čas umetnosti; KEF.

Šta će se (za)desiti?

Kroz svoj projekat koji će otpočeti tokom trajanja izložbe, Ana Džokić i Mark Neelen, kao učesnici i stvaraoci Rexove prošlosti, istražuju pitanje Rexove budućnosti. Poznajući dosadašnju ulogu i funkciju Rexa, oni postavljaju pitanje koja je uloga koju bi Rex trebao ili mogao da preuzme na sebe u vremenu koje dolazi? Projekat "Šta će se (za)desiti?" biće baziran na razgovorima sa ljudima koji u rukama imaju ključ Rexove sadašnjice. Dok pitanje "Šta će se (za)desiti?", istaknuto postavljeno u velikoj sali Rexa, traži odgovore o njegovoj budućnosti, bilo kroz preciziranu agendu, bilo kao najverovatniji nastavak svega onoga što je Rex već radio i radi, procesualni rad dvoje autora teži da ponudi okvir za diskusiju, zasnovanu na scenarijima za moguću, verovatnu ili neočekivanu Rexovu budućnost.

Razgovor o ovom radu i njegovim mogućim rezultatima biće naknadno zakazan.

Ana Džokić (1970) i Mark Neelen (1970) arhitekte i aktivisti, kao STEALTH.unlimited od 2000. zajedno rade na projektima istraživanja, analize i intervenisanja u urbanim i suburbanim sredinama u regionu, Evropi i svetu. Autori su u više navrata učestvovali u projektima koji su se realizovali u Rexu, upoznavši se sa obimom i nivoom podrške za razvoj ideja i projekata (Projekt X, 1996; radionica i izložba sa Dizajn akademijom iz Ajndhovena 2002/3). 2010. godine sa Markom Aksentijevićem i Rexom inicirali su platformu Ko gradi grad.

Izložbu POGLED UNAZAD podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja.

Tokom 20 godina postojanja Kulturnog centra REX, REXov tim i hiljade saradnika i saradnica različitih profesionalnih opredeljenja realizovalo je programe i projekte koje je posetilo preko 400.000 ljudi. Naše samostalne, kao i saradničke projekte i njihovu produkciju su podržavale domaće i međunarodne inicijative i fondacije, lokalne, regionalne i međunarodne mreže.

Ove godine, projekte tima Kulturnog centra REX pomaže Fondacija za otvoreno društvo, kroz podršku Govornom programu. Fondacija Hajnrih Bel podržava aktivnosti inicijative KO GRADI GRAD, a Ministarstvo kulture projekte Pogled unazad i Staro sajmište – Rute.

strana 1 od 23 idi na stranu