3

Od prevare do kulta, od pastirskog roka do novog talasa, fenomen "Bijelo dugme"

Sedam godina rada obuhvaćenog na kompilaciji singlova pokazuje koliko se bend stilski menjao.

Vodič