STRUČNA PRAKSA NA PRVOJ TV I B92

Studenti III, IV godine, apsolventi, studenti Master studija

PROMOCIJA, PR & MARKETING

PR saradnik

 • Organizovanje i sprovođenje kampanje PR, odnosa s medijama, ažuriranje materijala za izradu web stranice internet sajta kompanije, praćenje press clippinga.

Saradnik u marketingu

 • U oblasti on - Air promocije, odgovoran za osmišljavanje on - Air promocije. Planiranje foršpane i radi na organizaciji izrade različitih segmenata promo materijala.

WEB SEKTOR

Web developer

 • Potrebno osnovno pozvanje razvoja za web sa akcentom na sledećim tehnologijama:
 • - PHP
  - HTML(5)
  - CSS
  - JavaScript

 • Prednost će imati kandidati sa poznavanjem razvoja za moblilni web.

Web novinar

 • Prikupljanje tekstova, slika, video materijala za celokupni Web- zvanični sajt Televizije. Pisanje tekstova i editovanje prikupljenjenih materijala.

Online sales Intern

 • Upoznavanje sa savremenim sistemima web prodaje, izradom strategije i praćenjem rezultata.

Mobile developer

 • Osnovno poznavanje razvoja za mobilne platforme, primarno Android i iOS.

SEKTOR TV TEHNIKE

Broadcast IT (BIT)

 • Upoznavanje sa Broadcast računarskom mrežom i sistemima za proizvodnju i obradu TV programa zasnovanog na IT tehnologijama i obezbeđivanje njenog permanentnog razvoja.

Sektor Studijske tehnike

 • Upoznavanje sa pripremom i podešavanjima tehnike u okviru studijskih kapaciteta kao i reportažnih kola za potrebe realizacije snimanja i emisija koje idu uživo.

Sektor telekomunikacija

 • Obuhvata učenje o procesima prenosa i distribucije signala.

TV Produkcija

Montažer

 • Praktičan rad montažera obuhvata redakcije informative i zabavnog programa.

Snimatelj

 • Praksa snimatelja obuhvata redakcija informativnog programa i dokumentarne forme.

Kamerman

 • Obuhvata praksu i obuku za studijske emisije.

Producent

 • Praktičan rad u redakcijama dnevnog programa.

Tonski snimatelj

 • Obuhvata praksu i obuku za studijske emisije.

Ukoliko želite da steknete praktično znanje tokom studiranja

pošaljite svoj CV praksanatv@prva.rs!