"Ideja je da razgovaramo sa ljudima dok još nemaju ozbiljne probleme"