Početak akademske godine: Šta se sve menja zbog koronavirusa

Početak nove akademske godine doneo je i nova pravila rada visokoškolskih ustanova u uslovima pandemije virusa kovida 19.

Izvor: B92
Podeli
Depositphotos/ EnginKorkmaz
Depositphotos/ EnginKorkmaz

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" dao je preporuke u 14 tačaka koje važe i za studente i za sve zaposlene na fakultetima.

Mere poput nošenja zaštitnih maski i određenog broja studenata u jednoj prostoriji bile su aktuelne i tokom letnjih ispitnih rokova.

Preporuke takođe podrazumevaju obaveznu dezinfekciju podova, kao i stolarije u ustanovi. Naglašeno je i da se na fakultet ne sme dolaziti sa bilo kakvim simptomimam kovida 19, što važi i za studente i za profesore.

Fakulteti su u obavezi da obezbede zaštitnu opremu i dezinfekciona sredstva i da nastavu organizuju u grupama do 10 studenata na udaljenosti od 1,5 metar.

Sve preporuke Instituta Batut:

1. Pre početka rada fakulteta, a i svakodnevno sprovoditi čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija najmanje pola sata nakon čišćenja. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni prema uputstvu proizvođača po pitanju namene, koncentracije, načina upotrebe i neophodnog kontaktnog vremena. Posebno redovno čistiti i dezinfikovati podove, zidove, vrata, stolove, stolice, kvake, prekidače za svetlo, ručke ormarića, slavine i druge površine koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće upotrebom sredstava na bazi 70% alkohola.

2. Zaposleni i studenti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na kovid 19 (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) pri dolasku na fakultet.

3. Na ulazu u objekat postaviti dezobarijeru – sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.

4. Potrebno je da fakultet obezbedi dovoljne količine lične zaštitne opreme za zaposlene, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola u amfiteatrima, čitaonicama i svim ostalim prostorijama gde studenti borave i uče. Takođe, neophodno je obezbediti i dovoljne količine toplomera. Informisati studente gde se mogu javiti da izmere svoju telesnu temperaturu u slučaju da se loše osećaju.

5. Nastavu organizovati u manjim grupama do 10 studenata, tako da udaljenost između studenata bude 1,5 metar,a odnosno tako da bude jedno lice na
svaka 4 m2. Ne preporučuje se zadržavanje studenata u većim grupama nakon predavanja u hodnicima i holovima.

6. Napraviti raspored predavanja tako da pauza između predavanja bude dovoljno duga kako bi se izbeglo mimoilaženje dve grupe studenata i obezbedilo vreme za čišćenje, dezinfekciju i provetravanje prostora gde su studenti boravili. Preporučuje se da studenti početak predavanja sačekaju u amfiteatrima ili vežbaonicama.

7. Održavanje ispita organizovati tako da se termini ispita ne preklapaju i da čekanje studenata ispred prostorije gde se ispit održava bude što kraće, uz održavanje preporučene udaljenosti između studenata od najmanje 1,5 metar, odnosno tako da bude jedno lice na svaka 4 m2. U prostoriji gde se održava ispit može boraviti nastavnik i studenti u broju koji omogućava održavanje preporučene
udaljenosti.

8. Zaposleni i studenti moraju sve vreme tokom boravka na fakultetu da nose maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu, uz redovno sprovođenje mera lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili dezinfekcije ruku sredstvom na bazi 70% alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku.

9. Prostorije redovno provetravati, uz omogućavanje kontinuiranog protoka vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.

10. Obeležiti mesta za higijensko odlaganje upotrebljenih maski i drugog otpada. Otpad odlagati u kese u kanti sa pedalom za nožno otvaranje ili u kese u otvorenim kantama kako bi se izbeglo dodirivanje poklopca kante. Kese sa otpadom zavezati pre bacanja u kontejner i dalje tretirati u skladu sa procedurom za upravljanje otpadom, uz propisane mere zaštite.

11. Ne organizovati skupove, proslave i slična dešavanja na fakultetu, kao ni grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba.

12. Preporuka je da kafeterije i slični prostori gde se prodaje i služi voda, sokovi, kafa ili hrana, a koji se nalaze u sklopu fakulteta, ne rade do daljeg, kako bi se sprečilo okupljanje većeg broja osoba na jednom mestu i sprečilo zadržavanje u grupama.

13. Potrebno je da svi zaposleni bar dva puta dnevno mere temperaturu i proveraju da li imaju neki od simptoma koji mogu ukazivati na kovid 19 (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa), a posebno pre dolaska na posao. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na kovid 19 zaposleni treba da se javi nadređenom i ne dolazi na posao, te da se javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja.

14. U situaciji pojave sumnje na obolevanje od kovida 19 kod zaposlenog, dekan te ustanove je u obavezi da o tome odmah obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

strana 1 od 211 idi na stranu