Poverenik: SAD ne obezbeđuju primeren nivo zaštite podataka

Poverenik je danas zatražio od Vlade Srbije skidanje SAD sa liste država za koje se smatra da je obezbeđen primeren nivo zaštite podataka o ličnosti.

Izvor: Tanjug
Podeli
Ilustracija: Getty images/Maja Hitij
Ilustracija: Getty images/Maja Hitij

Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražio je danas od Vlade Srbije da skinu Sjedinjene Američke Države sa liste država u kojima se smatra da je obezbeđen primeren nivo zaštite podataka o ličnosti.

Poverenik u saopštenju napominje da, saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, može se izvršiti, bez prethodnog odobrenja poverenika, izmedu ostalog, i onim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je EU utvrdi da obezbeduju primereni nivo zaštite.

Poverenik je naveo da je Odlukom Evropskog suda pravde od 16. jula ove godine proglašena nevažećom odluka Evropske komisije od 12. jula 2016. godine o primerenosti zaštite u okviru EU-SAD „Privacy Shield“ mehanizma zaštite privatnosti, te da se svi svi prenosi podataka o ličnosti iz EU u SAD, na osnovu mehanizma zaštite privatnosti, nakon donošenja odluke suda, smatraju nezakonitim.

Kako je EU utvrdila da odluka Evropske komisije o primerenosti zaštite u okviru EU-SAD mehanizma zaštite privatnosti više nije važeća, poverenik navodi da se zato može zaključiti da SAD na osnovu okvira zaštite privatnosti, više ne obezbeđuju primereni nivo zaštite ni sa stanovišta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poverenik ukazuje rukovaocima i obrađivačima koji su vršili prenos podataka o ličnosti na osnovu okvira zaštite privatnosti, da je potrebno da pronađu druge mehanizme prenosa podataka u SAD propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Budući da se, saglasno Odluci Vlade o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora odredenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, na toj listi još nalaze i SAD, poverenik je uputio dopis Vladi radi usaglašavanja te odluke sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i evropskom praksom.

strana 1 od 90 idi na stranu