Većina Romkinja maloletne mlade

Više od dve trećine Romkinja u Srbiji stupilo je u brak pre navršene osamnaeste godine, a njih čak 30 odsto u uzrastu između 13 i 15 godina,

Izvor: Tanjug
Podeli

To je pokazalo je istraživanje Romskog centra za žene i decu Daje "Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške".

Istraživanje je sprovedeno, u saradnji sa švedskom fondacijom Kvinna Till Kvinna, u osam opština u Srbiji (Smederevska Palanka, Kragujevac, Kostolac, Voždovac, Palilula, Zemun, Zvezdara). Anketom je obuhvaćeno ukupno 180 romskih žena koje žive u nestandardnim naseljima.

"Više od polovine romskih žena postaju majke pre navršene 18. godine, dok trećina prvo dete rodi između 14 i 16 godina. Podaci pokazuju da rano ili prisilno stupanje u bračnu ili vanbračnu zajednicu onemogućava devojčice da nastave školovanje, odnosno da sprečavanje ranih i prisilnih veza deluje kao protektivni faktor kad je u pitanju obrazovanje romskih devojčica", saopštio je Romski centar za žene i decu Daje.

Ispitanice koje saopštavaju da su u zajednicu stupile prisilom roditelja u 78,6 odsto slučajeva su bile maloletne kad su rodile prvo dete, u poređenju sa njih 40,6 odsto koje su u brak stupile svojom voljom, a prvo dete rodile pre navršene 18. godine.

Čak 97,3 odsto ispitanica koje su bile punoletne kada su rodile prvo dete pratile su sve svoje trudnoće kod ginekologa, u poređenju sa njih 58,4 odsto koje su bile maloletne kada su rodile prvo dete. Među ženama koje su maloletne rodile prvo dete, njih 27,3 odsto je neke svoje trudnoće pratilo kod ginekologa.

"Navedeni podaci pokazuju da su maloletničke trudnoće povezane sa rizičnim oblicima zdravstvenog ponašanja koji mogu da ugroze zdravlje deteta i majke. Posledice prisilnih i maloletničkih zajednica po devojčice i žene su brojne i uključuju napuštanje škole, niži nivo obrazovanja, zdravstvene rizike povezane sa ranom seksualnom aktivnošću i maloletničkim trudnoćama, siromaštvo", zaključuje Centar Daje.

Život u prisilnim i maloletničkim zajednicama povezan je i sa znatno povećanim rizikom od izloženosti žene fizičkom, psihološkom, ekonomskom i seksualnom nasilju od strane partnera ili drugih muških članova porodice

"Za 'udate' devojčice prva bračna noć jeste silovanje i predstavlja početak života u nasilju. Prema istraživanju, čak 90 odsto Romkinja je doživelo neku vrstu rodno zasnovanog nasilja, dok je svaka četvrta najmanje jednom u toku života bila prisiljena na seksualni odnos", zaključuje Romski centar za žene i decu Daje.

strana 1 od 111 idi na stranu