Zaštitnik građana: Devojčice u Srbiji u neravnopravnom položaju

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je, uoči Međunarodnog dana devojčica 11. oktobra, kazao da su one u Srbiji u neravnopravnom položaju.

Izvor: Beta
Podeli
Prva TV, screenshot
Prva TV, screenshot

On dodaje i da praksa da ranije napuštaju školovanje i zasnivaju porodice pre punoletstva u Srbiji još nije iskorenjena.

U saopštenju kabineta zaštitnika građana navedeno je da borba protiv maloletničkih brakova mora biti beskompromisna i da je važno proširiti sastav Nacionalne koalicije za sprečavanje dečjih brakova predstavnicima pravosudnog sistema, odnosno sudova i tužilaštava.

Važnost aktivnog učešća pravosudnog sistema pokazala je i nedavna javna debata o presudama donetim u slučaju devojčice koja je u dečji brak uvučena sa 13 godina.

Navodi se da je Pašalić inicirao izmene i dopune Krivičnog zakonika u delu koji se odnosi na krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom, budući da krivično delo ne potpada u grupu krivičnih dela protiv polne slobode, čime se isključuju dodatni zaštitni mehanizmi za decu žrtve propisani tzv. Marijinim zakonom.

Na Međunarodni dan devojčica Pašalić je još jednom pozvao Koaliciju, kao i nadležne koji se bave dečjim pravima, da podrže inicijativu za izmene i dopune Krivičnog zakonika, i inicijativu za redefinisanje Opšteg i posebnih protokola za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i uvrste ih u svoje prioritete.

Nacionalna koalicija osnovana je 2019. godine sa ciljem da se započne rad na uspostavljanju i razvijanju institucionalnih mehanizama za prevenciju dečjih brakova i njihovo suzbijanje, a zaštitnik građana je član Koalicije od njenog osnivanja.

Pristup rešavanju problema dečjih brakova zahteva visok stepen angažovanja svih sistema i sistemski pristup, koji u ovom trenutku Srbiji nedostaje, navodi se u saopštenju.

strana 1 od 121 idi na stranu