Prava žrtava i svedoka u Strategiji 2019-2025, cilj veća podrška

Ministarstvo pravde objavilo je novu verziju radnog teksta nacrta Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela 2019-2025. godine.

Izvor: Tanjug
Podeli
Ilustracija: Deposit photos/Sdecoret
Ilustracija: Deposit photos/Sdecoret

Uz to na sajtu ministarstva objavljen je i radni tekst nacrta Akcionog plana za prve tri godine sprovođenja Strategije.

Tim povodom pozvalo je stručnu javnost da do 2. jula dostavi svoje komentare na nove verzije radnih tekstova pomenutih dokumenata, u cilju doprinoššenja izradi nacrta Nacionalne strategije i Akcionog plana njenog sprovođenja u okviru novog konsultativnog procesa.

Nakon razmatranja dostavljenih komentara, biće izrađen finalni nacrt Strategije i Akcionog plana za prve tri godine sprovođenja Strategije i započet formalni proces javne rasprave, navodi se u informaciji Ministarstva pravde.

Prva verzija Strategije bila je objavljena sredinom februara, nakon čega je usledio period za dostavljanje komentara stručne javnosti.

Izrada ove strategije je rezultat stratešškog opredeljenja Srbije da se svim žžrtvama i svedocima krivičnih dela obezbedi adekvatan nivo procesnih prava, sistemska, stručna i dostupna pomoć i podršška, saopštilo je zimus Ministarstvo pravde.

Osnovni cilj usvajanja pomenute Strategije jeste potreba da se reformski procesi usmereni na unapređenje položžaja žžrtava i svedoka planiraju i urede na sveobuhvatan i sistemski način, a u skladu sa evropskim standardima.

Tekst strategija za period 2019-2025, pored ostalog, predviđa formiranje Nacionalne mreže službi da podršku žrtvama i sveodoicma koje će treba da se uspostave pri svim višim sudovima u Srbiji.

U Nacionalnoj mreži biće i već postojeće službe pri Višem sudu u Beogradu i Tužilaštvu za ratne zločine, kao i službe podrške pri centrima za socijalni rad, sigurnim kućama, organizacijama civilnog društva.

Žrtve će, prema rešenjima iz radnog teksta Strategije, dobiti pravo da budu informisane o puštanju učinioca krivičnog dela iz zatvora - na slobodu.

Takođe, žrtvama i svedocima krivičnih dela pored dobijanja informacija o pravima, biće obezbeđena emotivna podrška, psihološka i psiho-socijalna podrška, medicinska pomoć, zbrinjavanje u okviru sigurnih kuća, pružanje besplatne pravne pomoći, uključivanje u individualne i grupne tretmane rehabilitacije, uključivanje u programe psiho-socijalnog i ekonomskog osnaživanja.

Žrtve će u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći koji ove godine počinje da se primenjuje imati i pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Strategija sugeriše propisivanje mera kojim bi se obezbedilo izbegavanje kontakta između žrtve i učinioca krivičnog dela, zaštita žrtve u toku sprovođenja dokaznih radnji kao što su ispitivanje ili veštačenje, kao i zaštita privatnosti žrtve.

Deca su, pored starih, bolesnih, žrtava porodičnog nasilja i diskriminacije, izdvojena kao posebno ranjive žrtave, koje zahtevaju i posebnu i kontinuiranu zaštitu.

strana 1 od 139 idi na stranu