"Transparentnost": Doktorat Siniše Malog autentičan i nesporan

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije "Transparentnost" zaključuje da je doktorska disertacija Siniše Malog autentičan doprinos nauci.

Izvor: B92, Tanjug
Podeli
Foto: Tanjug / Rade Prelić
Foto: Tanjug / Rade Prelić

Kako saopštava "Transparentnost", nakon detaljne i sveobuhvatne analize Stručnog mišljenja Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, zaključeno je da doktorska disertacija Malog ne predstavlja plagijat, kao što se to u političke svrhe godinama ponavljalo.

"Posebno formirana komisija Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu stavila je tačku na polemike vezane za doktorsku disertaciju Siniše Malog, sadašnjeg ministra finansija, čime je data potvrda o tome da se svih ovih godina iz političkih razloga vodila politička kampanja protiv Siniše Malog", naveo je generalni sekretar "Transparentnosti" Mario Spasić.

"Četvorica visokokompetentnih redovnih profesora domaćih i inostranih referentnih univerziteta, jednoglasno i bez zadrški, eksplicitno su zaključili da se ne radi o plagijatu, da je reč o samostalnom radu Siniše Malog i da je evidentan naučni doprinos. Ustavom zagarantovana autonomija univerziteta i Zakon o visokom obrazovanju ne podrazumevaju to da naučnu analizu bilo čije doktorske disertacije vrše priučeni i apsolutno nekompetentni novinari i nesvršeni studenti, već autonomija univerziteta podrazumeva da je ovo tačka na svu očigledno političku papazjaniju oko doktorata Siniše Malog. Svaka dalja polemika oko univerzitetskog stava da nije reč o plagijatu, predstavlja napad na Univerzitet i njegovu autonomiju", dodao je Spasić..

Stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka zaključila je da doktorat aktuelnog ministra finansija Siniše Malog nije plagijat i predlažu da se Mali promoviše u zvanje doktora nauka.

Stručna komisija, koju su članovi profesori Dejan Erić, Vinko Kandžija, Tomaž Ccatež, Dragan Mikerević, da iako postoje određeni propusti oni nisu doveli u pitanje osnovne naučne doprinose i orginalnost rada.

Komisija smatra da je kandidat ispunio sve zakonski propisane uslove Srbije i Univerziteta u Beogradu i predlaže da se kandidat Siniša Mali promoviše u zvanje doktora nauka.

Komisija u izverštaju, u koji je Tanjug imao uvid, navodi da su sproveli softversku analizu korišćenjem programa Turnitin koji predstavlja "mehaničku" analizu sličnosti teksta.

"Izveštaj je pokazao da je ukupan indekst sličnosti 16 odsto što se poklapa i sa rezultatima analize obavljene 2014. godine kada je korišćen softver iThenticate", navodi se i izverštaju i dodaju da je od 153 izvora koje je Mali koristio u radu, devet iskuljučeno jer su objavljeni nakon odbrane doktorata Malog.

"Od preostala 144 izvora samo jedan ima indeks sličnosti od dva odsto, sedam od jedan odsto, a preostalih 136 indeks manji od jedan odsto. Pomenuta struktura identifikovanih izvora upućuje na zaključak da ne postoje elementi sistematskog preuzimanja tuđih tekstova", navodi se u izveštaju.

Dodaju da su od ukupnog broja indeksa sličnosti isključili neosporne delove, koji se ogledaju u identifikovanim fusnotama i referencama, opšte poznatim stvarima i nazivima zakona, podzakonskim aktima i pretežno pravnim terminima i dokumentima.

"Učešće ovih nalaza se kreće na nivou od oko sedam odsto od ukupnog obima rada, gde je bitno naglasiti da isti nemaju nikakav uticajna na predmet istraživanja, ciljeve , testiranje hipoteza, rezultate i naučni doprinos disertacije", navodi se u izveštaju.

Navode da su identifikovali određene propuste u citiranju pojedinih izvora literature kada u radu gotovo da nisu korišteni znakovi navoda u obeležavanju pojedinih delova teksta.

"Kandidat je u samo dva od 126 slučajeva korišćenja znakova navoda upotrebio za citiranje odgovarajućih delova teksta. Sve ostalo korišćeno je za citiranje izvora literature i pojedinih termina.Postoje delovi teksta gde su morali da se koriste znaci navoda, a ukupan obim rada za koji je stručna komisija identifikovala ovaj propust je sedam odsto", navodi se u izveštaju.

strana 1 od 159 idi na stranu