"Pozdravljam odluku Hrvatske, Kosovo ne može da bude član"

Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je na ministarskoj sednici Saveta Evrope da će se Srbija suprotstaviti pokušaju pokretanja procedure za prijem Kosova.

Izvor: Beta
Podeli

Na sednici u Elsinoru, na kojem je Hrvatska od Danske preuzela predsedavanje Komitetu ministara, Dačić je rekao da "u cilju unapređenja zaštite ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, Srbija podržava nastavak angažovanja Saveta Evrope na Kosovu i Metohiji, uz puno poštovanje Rezolucije SB UN 1244 i statusno neutralnog pristupa".

Dačić je pozdravio odluku Hrvatske da za jedan od prioriteta svog predsedavanja Komitetu ministara odredi zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina i dodao da Srbija pridaje veliki značaj tom pitanju i da je opredeljena da aktivno doprinese realizaciji tog cilja.

"Čvrsto smo opredeljeni da, u saradnji sa Savetom Evrope, nastavimo da se angažujemo na tom planu. Istovremeno, očekujemo da sva prava pripadnika srpske nacionalne manjine u susednim zemljama budu u punoj meri poštovana u skladu sa standardima Organizacije, uključujući i po pitanju prava na korišćenje maternjeg jezika i pisma", rekao je.

Dačić je u obraćanju naveo i da "Srbija pridaje veliki značaj zaštiti i unapređenju slobode izražavanja i slobodi medija, koji imaju ključnu ulogu u demokratskim procesima" kao i "slobodi okupljanja i udruživanja, koje su garantovane ustavom i relevantnim zakonima".

U proteklom periodu, dodao je, "u Srbiji je značajna pažnja posvećena omogućavanju veće uključenosti organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka na svim nivoima".

Rekao je takođe da je "na nacionalnom nivou, preduzeto niz mera u cilju ispunjavanja preporuka Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GREKO), koje se odnose na Srbiju" i da je "u tom smislu, osnovan koordinacioni tim za usmeravanje aktivnosti u sprovođenju preporuka iz izveštaja GREKO".

Šef srpske diplomatije je rekao i da Srbija pridaje veliki značaj primeni preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje torture i nehumanog ili degradirajućeg postupanja (SRT) ali i izrazio očekivanje "da SRT na odgovarajući način reaguje povodom brutalnog napada na direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića 26. marta, koji je bio izložen torturi i ponižavajućem postupanju od strane policije u Kosovskoj Mitrovici".

On je podsetio da su u Srbiji "preduzete sveobuhvatne mere radi garantovanja poštovanja standarda SRT i poštovanja prava lica lišenih slobode u ustanovama za izvršenje sankcija" i da su "u zakon o izvršenju krivičnih sankcija uključeni međunarodni standardi".

Dačić je rekao i da je Srbija opredeljena za aktivno angažovanje u zaštiti standarda i vrednosti Evropske konvencije o ljudskim pravima i da podržava zaključke iz izveštaja generalnog sekretara o potrebi jačanja efikasnosti Evropskog suda za ljudska prava u sprovođenju presuda.

Pozdravio je angažovanje Danske na usvajanju Kopenhaške deklaracije i dodao da je to "značajno dostignuće danskog predsedavanja Komitetu ministara Saveta Evrope, od važnosti za buduće funkcionisanje Evropskog suda za ljudska prava".

U obraćanju na sednici Komiteta ministara SE Dačić se založio za zajednički pristup u suočavanju sa izazovima u oblastima ljudskih prava, demokratije i vladavine prava jer ni jedna zemlja toga nije pošteđena.Rekao je da Srbija podržava predloge generalnog sekretara za rešenje tekuće krize u Organizaciji kako bi se postiglo veće jedinstvo uključujući i "opredeljenje usmereno na jačanje jedinstva i koordinacije dva glavna statutarna organa Saveta Evrope - Komiteta ministara i Parlamentarne skupštine", kao i da se zalaže "za promenu pravila procedure PSSE, kako bi se obezbedilo ravnopravno učešće svih država članica u tom telu" što su srpski parlamentarni predstavnici već predložili u okviru nadležnog ad hok odbora.

Politika

strana 1 od 276 idi na stranu