Danas je Međunarodni dan Roma, "poboljšati njihov položaj"

Beograd -- Danas se obeležava Međunarodni dan Roma.

Izvor: Tanjug
Podeli

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, čestitao je Međunarodni dan Roma svim pripadnicima romske nacionalne zajednice i rekao da kao društvo radimo na tome da se podigne svest o problemima sa kojima se Romi suočavaju.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je mnogo toga uradilo kada je u pitanju poboljšanje uslova života Roma u Srbiji. Napravljen je veliki pomak, ali postoji još mnogo toga u planu. Kroz sprovođenje antidiskriminacionih politika, nastojaćemo da stvorimo povoljan ambijent za efikasno obezbeđivanje zaštite svih nacionalnih manjina, od bilo kog vida diskriminacije", istakao je ministar Đorđević, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kako je rekao ministar, Ministarstvo će nastaviti i u narednom periodu da radi na osnaživanju položaja Roma i Romkinja, a glavne aktivnosti Ministarstva usmerene su ka programu „Podrške EU inkluziji Roma-Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma" u okviru koga je implementacioni partner Stalna konferencija gradova i opština.

Veće za regionalnu saradnju (RČ) koje sprovodi projekat "Integracija Roma 2020" čestitalo je danas Međunarodni dan Roma, poručujući da je taj dan prilika za dijalog i aktivizam u cilju poboljšanja položaja Roma.

Kako se navodi u saopštenju, 8. april je posvećen slavljenju romske kulture, istorije, naslijeđa i iskustava i prililka je za dijalog i aktivizam u cilju poboljšanja položaja Roma, smanjenja neprihvatljivog jaza između Roma i ne-Roma, te približavanju Roma ka jednakosti u pravima i slobodama.

"Odlučni smo u tome da Romi treba da imaju jednake mogućnosti kao i ostali građani u ostvarivanju prava na školovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, stanovanje i prijavu u matične knjige rođenih", rekao je vođa Akcionog tima projekta "Integracija Roma 2020" Orhan Usein.

Ističe da je u cilju postizanja pune integracije Roma u društva u regionu, potreban celovit pristup ovim pitanjima kao i uska interresorna saradnja.

U saopštenju RČ, čiji je generalni sekeratar Goran Svilanović, navodi se da su tokom dve godine projekta "Integracija Roma 2020" uspostavljene nacionalne strukture odgovorne za pitanja Roma, unapređene su potrebne sposobnosti javnih službenika koji se bave praćenjem i budžetiranjem politika integracije Roma i uspostavljena je platforma za širi društveni dijalog o integraciji Roma.

Akcioni tim projekta "Integracija Roma 2020" podseća na konstantno nesigurnu situaciju Roma u regionu i navodi da su značajni izazovi tek ispred nas, bez obzira na uložene napore.

Ocenjuje da složenost i veličina problema integracije Roma zahtevaju dugoročnu posvećenost i ozbiljna ulaganja.

Ističe se da je da je Akcioni tim projekta "Integracija Roma 2020" posvećen podršci vladama u regionu na putu integracije Roma.

Povodom 8. aprila, Evropska komisija sa partnerima na razvoju Okvira Evropske unije za nacionalne strategije za integraciju Roma do 2020. godine organizuje treću "Neđelju Roma EU", kojom se proslavlja identitet Roma i pruža prilika za dijalog o potrebnim koracima kako bi se ostvarila njihova jednakost.

Prvi kongres Roma održan je 1971. godine u Londonu, kada je 8. april proglašen Međunarodnim danom Roma.

strana 1 od 145 idi na stranu